REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9142
Tytuł: Emigracja z województwa poleskiego w latach 1921 – 1939
Inne tytuły: Emigration from Polesie voivodeship in 1921-1939
Autorzy: Pauliuchuk, Vadzim
Promotor(rzy): Parafianowicz, Halina
Słowa kluczowe: emigracja
województwo poleskie
II RP
okres międzywojenny
emigration
Polesie voivodeship
Second Polish Republic
interwar period
Data wydania: 4-cze-2020
Data dodania: 25-maj-2020
Abstrakt: Głównym problemem badawczym pracy były problemy emigracji z województwa poleskiego oraz kwestie jej miejsca w całości ruchu wychodźczego z II RP. W wyniku przeprowadzonych badań, Autor szacuje emigrację z województwa poleskiego w latach 1921–1939 na 48-50 tysięcy osób, w tym żydowską – na 25-27 tysięcy osób, czyli ponad 50% wychodźstwa. Jej udział w wychodźstwie zamorskim z Polski w badanym okresie wahał się w poszczególnych latach od około 5% do 9-10% i w porównaniu z udziałem województwa poleskiego w całości ludności kraju, wynoszącym w latach międzywojennych 3,4–3,5%, był znaczący. Autor ustalił, że w skali kraju Polesie odgrywało znaczną rolę zwłaszcza w emigracji do krajów Ameryki Południowej, na przykład w roku 1937 z województwa poleskiego pochodziło 22% wychodźców z Polski do Brazylii, a w 1938 roku – 25% emigrantów do Paragwaju. Autor podkreśla, że od pierwszych lat istnienia województwa poleskiego należało ono do tych regionów wschodniej części II RP, skąd emigracja żydowska była najliczniejsza. W ruchu emigracyjnym z Polesia Żydzi byli nadreprezentowani, stanowijąc ponad 50% wychodźstwa.
Emigration from Polesie voivodeship and its place in the emigration movement from the Second Polish Republic is the main research problem of the doctoral thesis. The Author estimates total emigration from the Polesie voivodeship in 1921–1939 at 48-50 thousand people, including 25-27 thousand Jews (over 50% of emigrants). Polesian share in the overseas emigration from Poland ranged from 5% to 9-10% in the interwar years. This percentage is significant if we compare it with the share of Polesie in the total population of Poland (3.4-3.5%). The Author found that in Poland, Polesie played a significant role especially for emigration to South America. The Author emphasizes that Polesie was one of the key regions of Jewish emigration from Poland. More than 50% of emigrants from Polesie were Jews.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych.
Opis: Praca została udostępniona 10 dni przed obroną, włącznie z dniem obrony.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9142
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
V_Pauliuchuk _Emigracja_z_wojewodztwa_polskiego.pdf
Dostęp ograniczony
5,13 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.