REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9077
Tytuł: Digitalizacja w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego
Inne tytuły: Digitalization in Książnica Podlaska
Autorzy: Suchodolski, Patryk
Słowa kluczowe: Książnica Podlaska
digitalizacja
kompetencje cyfrowe
współpraca transgraniczna
digitalization
digital competences
cross-border cooperation
Data wydania: 2019
Data dodania: 11-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 139-146
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: W niniejszym artykule autor przedstawia działania podejmowane przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w zakresie digitalizacji posiadanych materiałów – od książek, przez prasę i fotografię, po taśmy audio i nagrania audiowizualne. Pierwsze inicjatywy związane z cyfryzacją kolekcji wiążą się z udziałem w przedsięwzięciu utworzenia Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. W kolejnych latach Książnica Podlaska przystępowała do kolejnych projektów mających na celu dalszą budowę kompetencji cyfrowych, w tym digitalizacji oraz udostępniania najcenniejszych woluminów za pośrednictwem Internetu, na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej. W rezultacie tych działań Książnica Podlaska nawiązała współpracę z szeregiem regionalnych instytucji kultury, zarazem podejmując inicjatywy związane z rozwojem współpracy transgranicznej.
In this article, the author depicts actions undertaken by Książnica Podlaska in the area of digitalization of its collections – from books, through press and photos, to audio tapes and audiovisual records. The first initiatives of digitalization are connected to participation in creation of the Podlaska Digital Library. In following years, Książnica Podlaska participated in other projects meant to further develop digital competences, including digitalization and publication of the most valuable volumes via the internet, on the platform of the Podlaska Digital Library. As a result of these projects, Książnica Podlaska began cooperation with multiple regional institutions of culture and also took part in initiatives related to the development of cross-border cooperation.
Afiliacja: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Dział Naukowy
E-mail: patryk.suchodolski@ksiaznicapodlaska.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9077
DOI: 10.15290/50latBU.2019.09
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Suchodolski_Digitalizacja_w_Ksiaznicy_Podlaskiej.pdf96,2 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.