REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9074
Tytuł: Mikołaja Mazanowskiego "Duch puszczy podlaskiej": krytyczna edycja: konteksty i interpretacje
Autorzy: Mazanowski, Mikołaj
Redaktor(rzy): Nosek, Anna
Słowa kluczowe: literatura dla dzieci i młodzieży
powieść polska
międzywojnie
region podlaski
Puszcza Białowieska w literaturze
Data wydania: 2019
Data dodania: 8-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Seria: Literackie Skarby Dzieciństwa;1
Abstrakt: Monografia podejmuje problematykę Puszczy Białowieskiej w literaturze dla dzieci i młodzieży. Zawiera tekst źródłowy - zapomnianą powieść Mikołaja Mazanowskiego pt. "Duch puszczy podlaskiej" - poprzedzony wprowadzeniem dotyczącym życia i twórczości tego autora. Ważną część monografii stanowią rozdziały będące szerokim rekonesansem i szczegółowym opracowaniem motywu Puszczy Białowieskiej w literaturze dla dzieci i młodzieży. W oparciu o dawne i współczesne utwory literackie, autorka uporządkowała stan wiedzy, pokazując przemiany i ewolucję tematyki puszczańskiej. W książce znaleźć można również analizę i interpretację powieści "Duch puszczy podlaskiej", z podkreśleniem jej genologicznych i intertekstualnych zależności.
Afiliacja: Anna Nosek - Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: dr hab. Anna Nosek, prof. UwB – historyk literatury, pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku, w Kolegium Literaturoznawstwa (Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych); prowadzi badania z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży oraz czytelnictwa. Publikowała w monografiach zbiorowych, a także na łamach czasopism, takich jak: „Prace Polonistyczne”, „Przegląd Humanistyczny”, „Linguodidactica”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, „Bibliotekarz”, „Bibliotekarz Podlaski”, „Próby”, „Guliwer”, „Ars Inter Culturas”. Jest redaktorką serii „Bajkowa Książniczka”; autorką krytycznych wydań zbiorów wierszy: Matka, macierzyństwo w poezji Młodej Polski (2007), Podlascy twórcy dzieciom. Wybór wierszy (2009) oraz monografii: „Matko? jak wiele masz twarzy?”. Młodopolskie wiersze o kobiecie w roli matki i doświadczeniu macierzyństwa (2014); W przestrzeniach universum i regio. Wiersze dla dzieci współczesnych pisarzy regionu podlaskiego – interpretacje (2015); Wędrówki po literaturze dla dzieci i młodzieży XX-XXI wieku. Studia, szkice interpretacyjne (2017)
E-mail: Anna Nosek: a.nosek@uwb.edu.pl
Sponsorzy: Książka wydana w ramach projektu finansowanego z programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022, nr projektu 009/RID/2018/19, kwota finansowania: 8 791 222,00 zł
URI: http://hdl.handle.net/11320/9074
ISBN: 978-83-7431-568-5
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A. Nosek książka Mikołaja Mazanowskiego....pdf8,34 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.