REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9069
Tytuł: Nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia – od założeń do projektu
Inne tytuły: The new building of The Jerzy Giedroyc University Library – from premises to the design
Autorzy: Witkowska, Ewa
Wróbel, Wiesław
Słowa kluczowe: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
biblioteki akademickie
budownictwo biblioteczne
architektura bibliotek
The Jerzy Giedroyc University Library
academic libraries
library construction
library architecture
Data wydania: 2019
Data dodania: 8-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 21-58
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: W 2015 r. władze Uniwersytetu w Białymstoku dokonały sprzedaży budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, która została przeniesiona do tymczasowych lokalizacji. Niedługo potem pojawiły się plany wybudowania nowego gmachu, zlokalizowanego w powstającym uniwersyteckim kampusie. Zgodnie z ogólnoświatowymi trendami w tworzeniu projektu architektonicznego mieli uczestniczyć także bibliotekarze. W artykule przedstawiono proces powstawania projektu nowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. Omówiono wstępne założenia oraz działania przygotowujące, takie jak: utworzenie zespołu eksperckiego, badanie potrzeb użytkowników oraz poszczególnych oddziałów, a także aktualnych kierunków w rozwoju budownictwa bibliotecznego. Zaprezentowano również wstępne projekty oraz przebieg współpracy z biurem architektonicznym. Artykuł kończy próba oceny, na ile udało się uwzględnić w projekcie finalnym pierwotne założenia oraz wszystkie potrzeby użytkowników i pracowników instytucji.
In 2015, the University of Bialystok authorities sold the university main library building and moved the institution to temporary locations. Soon the idea of building a new library was being discussed, this time located on the University Campus, which is still being developed. In compliance with global trends, librarians were also meant to participate in the design process. The paper presents the process of designing the new building of the Jerzy Giedroyc University Library. It discusses the initial assumptions and preparatory works, such as establishing a team of experts chosen from the university staff, examining the needs of users and each branch, as well as researching current tendencies in library architecture. It also shows preliminary projects and the process of cooperation with designers. The paper ends with an attempt to assess if, and to what extent, the initial premises and needs of the users and the librarians were incorporated into the final project.
Afiliacja: Ewa Witkowska - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
Wiesław Wróbel - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
E-mail: Ewa Witkowska: e.witkowska@uwb.edu.pl
Wiesław Wróbel: w.wrobel@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9069
DOI: 10.15290/50latBU.2019.02
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.
Materiały konferencyjne (Bib)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Witkowska_W_Wrobel_Nowy_budynek_Biblioteki_Uniwersyteckiej.pdf208,02 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.