REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9068
Tytuł: Historia i współczesność Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
Inne tytuły: The Jerzy Giedroyc University Library – the past and the present
Autorzy: Chomik, Piotr
Słowa kluczowe: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
historia biblioteki
współczesna biblioteka
biblioteka akademicka
biblioteka uniwersytecka
The Jerzy Giedroyc University Library
library history
contemporary library
academic library
university library
Data wydania: 2019
Data dodania: 7-maj-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Materiały z konferencji jubileuszowej z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia, Białystok, 15-16 listopada 2018 r., praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chomika, Hanny Kościuch i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2019, s. 13-19
Konferencja: Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, Białystok, 15-16 listopada 2018 r.
Abstrakt: Celem artykułu było przedstawienie dziejów i czasów współczesnych Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia. W artykule zwrócono uwagę na trudności, z jakimi borykała się Biblioteka dawniej i z jakimi boryka się po dzień dzisiejszy. Opisano rozwój księgozbioru bibliotecznego. Wskazano na ważny aspekt działalności biblioteki, jakim jest działalność kulturalna i popularyzująca naukę. Opisano rozwój usług i narzędzi bibliotecznych w Bibliotece Uniwersyteckiej.
The aim of the article is to present the history and present circumstances of the Jerzy Gieroyc University Library. The article draws attention to the difficulties faced by the Library in the past and those it faces today. It also describes the development of the Library’s collection as well as its services and tools. The popularization of culture and science, which is an important aspect of the Library’s activity, is emphasized.
Afiliacja: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia
E-mail: chop@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9068
DOI: 10.15290/50latBU.2019.01
ISBN: 978-83-7431-604-0
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia „Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, 15-16 listopada 2018 r.
Materiały konferencyjne (Bib)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
P_Chomik_Historia_i_wspolczesnosc_Biblioteki_Uniwersyteckiej.pdf84,44 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.