REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9061
Tytuł: Halina Święczkowska, Language as the Mirror of World Order. On the 370th Anniversary of the Birth of G. W. Leibniz and 300th Anniversary of his Death, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, pp. 152
Autorzy: Redo, Sławomir
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 183-187
Afiliacja: Academic Council on the United Nations System, Austria
Nota biograficzna: Sławomir Redo – doktor habilitowany, starszy doradca w Akademickiej Radzie Systemu Narodów Zjednoczonych (Wiedeń, Austria); były starszy ekspert ONZ ds. zapobiegania przestępczości i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz pracowników Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości.
E-mail: s@redo.net
URI: http://hdl.handle.net/11320/9061
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.14
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-2018-4217
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_S_Redo_rec_Halina_Swieczkowska_Language_as_the_Mirror_of_World_Order.pdf1,04 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.