REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9060
Tytuł: Piotr Grzebyk, Od rządów siły do rządów prawa. Polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, ss. 272
Autorzy: Latos-Miłkowska, Monika
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 177-181
Afiliacja: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska
Nota biograficzna: Monika Latos-Miłkowska – doktor habilitowany nauk prawnych w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
E-mail: mlatos@kozminski.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9060
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.13
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6851-8971
Typ Dokumentu: Other
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_M_Latos-Milkowska_rec_Piotr_Grzebyk_Od_rzadow_sily_do_rzadow_prawa.pdf1,22 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.