REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9059
Tytuł: Assessment of Corruption’s Impact on the Inflow of Foreign Direct Investment (in the Case of Georgia, Armenia and Azerbaijan)
Autorzy: Zhorzholiani, Tinatin
Słowa kluczowe: Foreign Direct Investment (FDI)
Corruption Perception Index (CPI)
Gross domestic product (GDP)
Corruption
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 161-174
Abstrakt: The aim of this paper is to investigate the impact of corruption on the inflow of foreign direct investment (FDI) in Georgia, Armenia and Azerbaijan, from 2012 to 2018. The study attempts to answer the question: “What effect does corruption have upon the level of foreign direct investment inflow to a country?” Using the data from UNCTAD for foreign direct investment and Corruption Perception Index from Transparency International, for a period of 7 years, 2012-2018, we evaluated the specific impact of corruptions on FDI using GDP as control variable. A regression model was developed to establish the relationship between FDI and Corruption Perception Index. Co-integrating Regression analysis was carried out using relevant econometric techniques. The model is based on a theoretical approach found in academic literature This exploratory paper results confirm the majority of literature and show a negative significant relation between the variables analysed but at a lower intensity than expected.
Afiliacja: Grigol Robakidze University, Georgia
Nota biograficzna: Tinatin Zhorzholiani – doktor zatrudniony w Grigol Robakidze University.
E-mail: zhorzholianit@yahoo.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9059
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.12
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-8274-9028
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.