REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9056
Tytuł: Założenia polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej a ochrona ustroju pieniężnego jako wartości publicznej
Inne tytuły: Assumptions of the Monetary Policy Council in Fiscal Policy and Protection of Monetary Regime as Public Value
Autorzy: Ofiarski, Zbigniew
Słowa kluczowe: money
monetary regime
constitutional values
fiscal policy
state central bank
pieniądz
ustrój pieniężny
wartości konstytucyjne
polityka pieniężna
bank centralny państwa
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 115-128
Abstrakt: The assumptions of the fiscal policy, established and implemented by the organs of the National Bank of Poland, constitute a set of goals of a macroeconomic nature and instruments of their implementation. This work includes an analysis of valid legislation in order to determine the legal nature of the document and its importance for the protection of the constitutional value, which is the monetary regime of the Republic of Poland. The general findings included in the document are supplemented with the issued by the NBP implementing resolutions specifying the rules and mode of applying individual instruments of the fiscal policy. In scope of the formation of the fiscal policy assumptions the legislator assigns the main role to the Monetary Policy Council which is an organ of the NBP. The document is a crucial theme of the cooperation between the organs of the NBP and between the organs and State organs (Sejm, the Council of Ministers and the Minister of Finance). The basic goal of the cooperation is active protection of the public value in the form of the monetary regime and in a broad prospect to obtain financial stability of the State. The assumptions of the fiscal policy integrate the most important organs of the State in their actions for such a monetary regime that should ensure the proper value of money, planning predictability and rationality of decisions in economic matters, protection of real value of savings of the entrepreneurs and households as well as proper operation of the market.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński, Polska
Nota biograficzna: Zbigniew Ofiarski – profesor w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.
E-mail: zbigniew.ofiarski@usz.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9056
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.09
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1675-933X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_Z_Ofiarski_Zalozenia_polityki_pienieznej_Rady_Polityki_Pienieznej.pdf3,5 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.