REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9050
Tytuł: Uprawnienia rektora w związku z postępowaniem dyscyplinarnym wobec nauczyciela akademickiego
Inne tytuły: The Rector’s Competence in Disciplinary Procedures in the Case of Academic Teachers
Autorzy: Bocheńska, Aleksandra
Słowa kluczowe: academic teacher responsibility
disciplinary procedures
rector’s competence
odpowiedzialność nauczyciela akademickiego
procedura dyscyplinarna
uprawnienia rektora
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 33-47
Abstrakt: The main area of interest of this paper focuses on the rector’s area of competence in disciplinary procedures in the case of academic teachers. This paper is an attempt to characterize and assess the rector’s competence as far as disciplinary responsibility of an academic teacher is concerned. The attempt to evaluate the controlling mechanism of the rector’s legal decisions was also undertaken. The legal range of the rector’s disciplinary competence is relevant from the point of view of the correct and effective decision making with regards to public higher education institution duties.
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Nota biograficzna: Aleksandra Bocheńska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
E-mail: olaboch@amu.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9050
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.03
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-5536-7924
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_A_Bochenska_Uprawnienia_rektora_w_zwiazku_z_postepowaniem_dyscyplinarnym.pdf3,43 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.