REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9049
Tytuł: Fikcja prawna uznania wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego za działalność twórczą
Inne tytuły: The Legal Fiction of Recognizing the Duties of an Academic Teacher as a Creative Activity
Autorzy: Bakalarz, Tomasz
Słowa kluczowe: duties of academic teacher
creative work
tax deductible expenses
obowiązki nauczyciela akademickiego
działalność twórcza
koszty uzyskania przychodu
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 23-31
Abstrakt: Polish tax law contains favourable regulations on the income obtained from the use of copyrights. An employee, for example, an academic teacher, can also take advantage of these preferential conditions if s/he performs creative activities as part of her/his professional duties. The preferential settlement of the payroll tax on the employment of an academic teacher raises doubts from the point of view of tax authorities. What is problematic is how to determine the scale of creative work and the amount of remuneration strictly for this type of work. In the new Law on Higher Education and Science, the legislator intends to resolve these doubts by assuming that performing teaching duties is a creative activity. Consequently, all remuneration is due for the work of the creator and is taxed more favourably. In this text, the author makes a critical analysis of the legal fiction contained in Article 116 section 7 of the Law on Higher Education and Science. The author assesses the effectiveness of legal regulations in achieving the purpose of the Law – resolving doubts concerning preferential taxation of remuneration for the work of an academic teacher.
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski, Polska
Nota biograficzna: Tomasz Bakalarz – doktor nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
E-mail: tomasz.bakalarz@uwr.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9049
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.02
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7499-1260
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.