REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9048
Tytuł: Dopuszczalność zatrudnienia nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o dzieło
Inne tytuły: Admissibility to Employ an Academic Teacher on the Basis of a Contract for Specific Work
Autorzy: Radkiewicz, Wojciech
Słowa kluczowe: academic teacher
work contract
didactic activities
achieving a result
basics of employing an academic teacher
nauczyciel akademicki
umowa o dzieło
zajęcia dydaktyczne
osiągnięcie rezultatu
podstawy zatrudnienia nauczyciela akademickiego
Data wydania: 2020
Data dodania: 6-maj-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 25 nr 1, 2020, s. 11-21
Abstrakt: The presented study raises the issue of the admissibility of employing academic teachers on a basis other than an employment relationship, in particular based on one of the named civil law contracts, which is a contract for specific work. The author made the determination whether, due to the type of actual activities performed by the academic teacher, including in particular didactic classes, it is permissible to perform these activities on the basis of a result contract characterized by the need to specify the result that should be obtained by the academic teacher. The author’s considerations lead to the conclusion that the legislator allows the possibility of employing academic teachers on the basis of civil law contracts, including contracts for specific work; however, it should be remembered that in each case, before establishing a given legal relationship, the parties should first consider whether the specificity of the contract and the work will correspond to the actual content of the legal relationship between the university and the academic teacher. This is to avoid the situation where the academic teacher later questions that the contracting parties are not actually a work contract but, for example, an employment contract.
Afiliacja: Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Nota biograficzna: Wojciech Radkiewicz – doktorant w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
E-mail: wojtek.radkiewicz@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/9048
DOI: 10.15290/bsp.2020.25.01.01
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4553-6226
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2020, Vol. 25 nr 1

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_25_1_W_Radkiewicz_Dopuszczalnosc_zatrudnienia_nauczyciela_akademickiego.pdf141,25 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.