REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9022
Tytuł: Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego
Inne tytuły: Łomża and its surroundings in the local press during the interwar period
Autorzy: Bauchrowicz-Tocka, Maria Elżbieta
Promotor(rzy): Dajnowicz, Małgorzata
Słowa kluczowe: historia
Łomża
prasa
history
press
Data wydania: 16-lis-2017
Data dodania: 22-kwi-2020
Abstrakt: Praca „Łomża i region na łamach prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego” przedstawia zagadnienia społeczne, gospodarcze, polityczne, religijne, oświatowe i kulturalne ziemi łomżyńskiej w latach 1918-1939. Głównym materiałem źródłowym była polskojęzyczna prasa wydawana w Łomży w okresie międzywojennym. Pracę tworzą dwie tematyczne części. W pierwszej części zaprezentowano główne źródło badań, czyli łomżyńską prasę. Ze względu na fakt, że do tej pory prasa Łomży nie ma monograficznego opracowania, w pierwszej części, dla ukazania całości zagadnienia, przedstawiona została także historia łomżyńskiego czasopiśmiennictwa do 1918 roku. Znacznie szerzej zaprezentowano prasę lat 1918 – 1939, łącznie 29 tytułów. Analizowaną prasę ze względu na tematykę podzielono na cztery kategorie tematyczne: pisma informacyjno-polityczne (10 tytułów), katolickie (8 tytułów), młodzieżowe (8 tytułów) i branżowe (3 tytuły). W drugiej, zasadniczej część rozprawy, w sześciu tematycznych rozdziałach (Polityka, Społeczeństwo, Kościół, Gospodarka, Oświata i szkolnictwo, Kultura) przedstawiono obraz Łomży i regionu, jaki wyłaniał się z prasowych łamów. Wszystkie rozdziały tworzą wielowątkowy obraz Łomży i regionu okresu międzywojennego.
This dissertation presents social, economic, political, religious, educational and cultural issues of Łomża from 1918 to 1939. The main primary source are Polish news released in Łomża during the interwar period. The dissertation is divided into two main parts. The first one includes the description of the primary source which is the Łomża’s press. There is no existing monograph of Łomża’s journalism, therefore the short history of Łomża’s magazines to 1918 must be addressed at the very beginning. The main focus of this reflection encompasses the twenty nine newspapers which were publishing from 1918 to 1939. The analysis of these titles splits into four themes: information and politics (which includes ten periodicals), Catholicism represented by eight gazettes, eight journals for youth and three industry-wise magazines. All of them are described in detail to provide a throughout background information. The second, essential part of the dissertation elaborates on Łomża and the region from the perspective of the press. The issue is enclosed in six chapters: Politics, Society, Church, Economy, Education, Culture. The dissertation is a portrayal of the multi-layered picture of Łomża and its surroundings during interwar period.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny. Instytut Historii i Nauk Politycznych.
URI: http://hdl.handle.net/11320/9022
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (dostęp z komputerów Biblioteki Uniwersyteckiej)
Prace doktorskie (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bauchrowicz-Tocka_Lomza_i_region_na_lamach_prasy.pdf
Dostęp ograniczony
7,71 MBAdobe PDFOtwórz Request a copy
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.