REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/9021
Tytuł: Przestępczość nieletnich w województwie podlaskim
Inne tytuły: Juvenile delinquency in the Podlaskie Voivodeship
Autorzy: Gąsowski, Mateusz
Słowa kluczowe: nieletni,
prawo karne
kryminologia
Data wydania: 2017
Data dodania: 22-kwi-2020
Wydawca: Zafir
Źródło: Postępowanie z nieletnimi i młodocianymi: wybrane zagadnienia teorii i praktyki, pod red. Radosława Krajewskiego, s. 91-99
Konferencja: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nieletni i młodociani sprawcy czynów zabronionych – aspekty prawne i społeczne” Bydgoszcz 9 maja 2017 r.
Abstrakt: Kodeks karny zakłada, że osiągnięcie dojrzałości rozumiane jako przekroczenie wieku 17 lat jest przesłanką umożliwiającą przypisanie winy sprawcy przestępstwa. Pomimo to, w szczególnie uregulowanych sytuacjach, możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób między 15 a 17 rokiem życia. Generalną zasadą jest, że odpowiedzialność karną można przypisać dopiero po ukończeniu wieku 17 lat, a odpowiedzialność osób nieletnich jest tylko wyjątkiem od tej reguły. Obniżenie dolnej granicy wieku umożliwiającej zastosowanie kary kryminalnej, jest spowodowane realiami kryminologicznymi, a zwłaszcza zwiększeniem się liczby przestępstw z użyciem przemocy, właśnie przez tę grupę sprawców. Punktem wyjścia do dokonania oceny skali występowania zjawiska przestępczości osób nieletnich stanowi analiza statystyk Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Poddanie analizie wspomnianych statystyk umożliwia ocenę występowania opisywanego zjawiska w skali województwa podlaskiego oraz porównanie do jego występowania w całej Polsce. Tekst ukazuje zmiany realiów kryminologicznych w województwie podlaskim w latach 2010-2016, w tym głównie skale przestępczości osób nieletnich, jako grupy podmiotów traktowanych w sposób szczególny w prawie karnym, a także udział przestępczości nieletnich w ogólnej liczbie przestępstw. Widoczny jest wyraźny spadek przestępstw stwierdzonych w województwie podlaskim, popełnianych przez osoby nieletnie, z liczby aż 1160 w roku 2010, do 379 w koku 2016. Różnica na przestrzeni tych lat jest na tyle duża, że wymaga dogłębnej analizy i ukazania skali problemu, w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa w tym temacie.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
E-mail: m.gasowski@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/9021
ISBN: 978-83-949274-1-7
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (SzkDokt)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Przestępczość nieletnich w województwie podlaskim.M.Gąsowski.pdf608,48 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.