REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8947
Tytuł: Kantata anielska, czyli polemiczny dialog Zawieyskiego z Andrzejewskim
Inne tytuły: Kantata anielska, or a Polemical Dialogue between Zawieyski and Andrzejewski
Autorzy: Tyszkiewicz, Barbara
Słowa kluczowe: literature of Polish People’s Republic
cultural policy
literary polemics
biographical writing
Data wydania: 2019
Data dodania: 18-mar-2020
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 14, 2019, s. 143-162
Abstrakt: The article addresses the polemic between two Polish writers Jerzy Andrzejewski and Jerzy Zawieyski, whose outlook was significantly affected by the war experience. When in 1945 Andrzejewski was influenced by Marxist ideology, Zawieyski turned to religion and gained recognition as a Catholic writer. The author of the article asserts that Andrzejewski’s Propozycje teraźniejszości (published after 1945) and Zawieyski’s Kantata anielska (1948) represent a literary polemic determined by its biographical and socio-political contexts.
Afiliacja: Instytut Badań Literackich PAN
Nota biograficzna: Barbara Tyszkiewicz, dr, zatrudniona w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej. Współautorka słowników biobibliograficznych polskich pisarzy i badaczy literatury z XX i XXI wieku. Autorka artykułów poświęconych uwarunkowaniom, jakim podlegała literatura w okresie PRL-u, zwłaszcza zagadnieniom cenzury i autocenzury. Koncentrując się na problemach z zakresu życia i twórczości Jerzego Zawieyskiego, publikowała także teksty dotyczące innych pisarzy.
E-mail: barbara.tyszkiewicz@ibl.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8947
DOI: 10.15290/bsl.2019.14.10
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7214-2433
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2019, nr 14

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_14_2019_B_Tyszkiewicz_Kantata_anielska.pdf181,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.