REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Wyszukaj


Aktualne filtry:
Rozpocznij nowe wyszukiwanie
Dodaj filtr:

Uzyj filtrów aby zagęścić wyszukiwanie.


Rezultaty 1-10 z 48 (Czas wyszukiwania: 0.003 sekund).
Odsłon pozycji:
Data wydaniaTytułAutor(rzy)PromotorRedaktor(rzy)
1994Dwór i rezydencja ziemiańska w krajobrazie kulturowym PodlasiaMaroszek, Józef; Rogalewska, Ewa--
1991Karol Liszewski, Wojna polsko-sowiecka 1939, Londyn 1986.Dobroński, Adam--
1997Jozef Bad'urik, Slovensko v zápase Ferdinanda I. o uhorskú korunu, [w:] Slovensko a Habsburská monarchia v 16. - 17. stor. Zbornik prispevkov z vedeckého sympózia usporiadaného dňa 22. novembra 1994 v Bratislave, red. J. Bad'urik, IRIS Bratislava (b.r.), ss. 25-35Ruciński, Henryk--
1997Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi A. Serczykowi w 60. rocznicę Jego urodzin. Red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Antoni Mironowicz, Halina Parafianowicz, Białystok 1995, ss. 424Ruciński, Henryk--
1997Andrzej Woltanowski (1942-1996)Urwanowicz, Jerzy--
1999Wiktoryn Kuczyński, Pamiętnik 1668-1737, opracowanie zbiorowe pod kierunkiem Józefa Maroszka, Białystok 1999Bagińska, Elżbieta--
1996Wiesław Choruży, Białoruski drugi obieg w Polsce 1981-1990, Białystok 1994, Białoruskie Towarzystwo Historyczne, s. 147.Milewski, Jan Jerzy--
1992Szlak mickiewiczowskiMaroszek, Józef; Klein, Borys--
1997Józef Kazimierski, Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa, ludność, gospodarka, Warszawa 1994, ss. 311Stępniewska-Holzer, Barbara--
1998Volumina Constitutionum, volumen 1, 1493-1526, do druku przygotowali St. Grodziski, I. Dwornicka i W. Uruszczak, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996, ss. 498Wyczański, Andrzej--