REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8742
Tytuł: Czynniki różnicujące status mieszkaniowy gospodarstw domowych w Polsce
Inne tytuły: Factors differentiating housing tenure status of households in Poland
Autorzy: Matel, Anna
Promotor(rzy): Kiełczewski, Dariusz
Poskrobko, Tomasz (promotor pomocniczy)
Słowa kluczowe: status mieszkaniowy
rynek mieszkaniowy
wybór mieszkaniowy
popyt mieszkaniowy
tenure status
tenure choice
housing market
housing demand
Data wydania: 25-lis-2019
Data dodania: 25-sty-2020
Abstrakt: Przedmiotem badań w rozprawie doktorskiej był status mieszkaniowy. Wyróżniono jego cztery kategorie: OWN2 - gospodarstwo domowe (GD) mieszka w mieszkaniu własnościowym i posiada inny sposób mieszkaniowy, OWN 1 - GD mieszka w mieszkaniu własnościowym i nie posiada innych mieszkań. RENT2 - GD mieszka w mieszkaniu wynajmowanym, pomimo że posiada mieszkanie, RENT1 - GD mieszka w mieszkaniu wynajmowanym i nie posiada mieszkania. W realizacji celów rozprawy wykorzystano metodę regresji logistycznej bazując na danych niezagregowanych z bazy EU-SILC z 2015 r. W kolejnym kroku przeprowadzono badania pierwotne na lokalnym rynku mieszkaniowym w Białymstoku. Wyniki pokazały, że status mieszkaniowy różnicują czynniki społeczno- demograficzne, ekonomiczne oraz związane z rozwojem lokalnych rynków mieszkaniowych. Prawdopodobieństwo zamieszkania w mieszkaniu własnościowym zależało od dochodów, stanu cywilnego, urbanizacji, poziomu edukacji, wieku oraz zajmowanej powierzchni mieszkania. Szansa na posiadanie mieszkania nieobciążonego kredytem rosła wraz ze wzrostem czasu od ostatniej relokacji, wiekiem oraz kiedy GD mieszkało na terenach nisko zurbanizowanych, spadało zaś wraz ze wzrostem dochodów. Na terenach wysoko zurbanizowanych wyższa była szansa zamieszkania w mieszkaniu wynajmowanym po cenie rynkowej.
The subject of the research was the housing tenure status. Four categories of tenure status have been distinguished, including: 0WN2 - a household lives in an owned apartment and owns another housing unit. OWN 1 - a household lives in an owned apartment and does not own another housing unit, RENT2 - a household lives in a rented apartment and owns some housing units, RENT1 -a household lives in a rented apartment and does not own any housing units. When accomplishing the goals of the doctoral thesis, logistic regression models were conducted by using the microdata from EU-SILC of 2015. It was possible to specify about half of the analyzed tenure status categories. Hence in the next step the author carried out primary research on the local housing market in Bialystok. The results indicated that the tenure status of households in Poland is differentiated by economic and socio-demographic factors, as well as variables connected to the level of local housing market development. The probability of living in an owner-occupied housing depended on the income, marital status, urbanization, education, age and the area of the occupied flat. The chance of occupying a flat with no credit burden increased with the time passed since the last relocation, age and living in a low urbanized area, and decreased with income. In the highly urbanized areas, more tenants rented the flat at market prices.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Finansów
URI: http://hdl.handle.net/11320/8742
Typ Dokumentu: Book_phd
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WEiF)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Matel_Czynniki_roznicujace_status_mieszkaniowy_gospodarstw_domowych_w_Polsce.pdf2,86 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.