REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8734
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.advisorDoliwa, Adam-
dc.contributor.authorBieluk, Magdalena-
dc.date.accessioned2020-01-24T11:15:01Z-
dc.date.available2020-01-24T11:15:01Z-
dc.date.issued2019-09-13-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8734-
dc.description.abstractNiniejsza praca poświęcona jest aktualnej problematyce odpowiedzialności cywilnej profesjonalnych pełnomocników za błąd w ujęciu prawno-porównawczym. Analizie w powyższym zakresie poddany został polski, angielski oraz hiszpański system prawny. Praca zawiera wstęp, podsumowanie oraz dziewięć rozdziałów, w tym trzy rozdziały teoretyczne dotyczące statusu profesjonalnych pełnomocników, trzy rozdziały teoretyczne omawiające przesłanki odpowiedzialności cywilnej oraz trzy rozdziały praktyczne, traktujące o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz zawierające analizę relewantnych danych statystycznych i orzecznictwa – po jednym rozdziale z każdej z wyszczególnionych części na każdy z analizowanych systemów prawnych.pl
dc.description.abstractThe thesis is devoted to the current problems of civil liability of professional representatives for error in a comparative perspective. The analysis in the abovementioned field was conducted in relation to the Polish, English and Spanish legal systems. The thesis contains an introduction, a summary and nine chapters: three theoretical ones concerning the status of professional representatives, also three theoretical ones - discussing the prerequisites of civil liability and three practical chapters, dealing with liability insurance and analysing relevant statistical data and case law - one chapter from each of the abovementioned parts of the thesis on each of the analysed legal systems.pl
dc.language.isoplpl
dc.subjectodpowiedzialność cywilnapl
dc.subjectprofesjonalny pełnomocnikpl
dc.subjectradca prawnypl
dc.subjectadwokatpl
dc.subjectodpowiedzialność profesjonalistypl
dc.subjectcivil liabilitypl
dc.subjectprofessional representativepl
dc.subjectlegal counselpl
dc.subjectadvocatepl
dc.subjectprofessional liabilitypl
dc.titleCywilnoprawna odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika za błądpl
dc.title.alternativeCivil liability of a professional representative for errorpl
dc.typeBook_phdpl
dc.description.AffiliationUniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawapl
Występuje w kolekcji(ach):Prace doktorskie (otwarty dostęp)
Prace doktorskie (WP)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bieluk_Cywilnoprawna_odpowiedzialnosc_profesjonalnego_pelnomocnika_za_blad.pdf3,84 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.