REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8699
Tytuł: Kanclerz sprawiedliwości w konstytucjonalizmie szwedzkim, finlandzkim i estońskim – wschodnio-bałtycka osobliwość czy oferta do rozważenia?
Inne tytuły: Chancellor of Justice in Swedish, Finnish and Estonian Constitutionality – Eastern Baltic Singularity or an Offer to Consider?
Autorzy: Grzybowski, Marian
Słowa kluczowe: The Chancellor of Justice
Sweden
Finland
Estonia
Kanclerz Sprawiedliwości
Szwecja
Finlandia
Data wydania: 2019
Data dodania: 14-sty-2020
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2
Źródło: Białostockie Studia Prawnicze, Vol. 24 nr 4, 2019, s. 17-38
Abstrakt: The article is devoted to the institution of Chancellor of Justice in Sweden, Finland and Estonia. The first part focuses on the genesis of this institution in the three countries. In the second part, the author presents the political position, functions and competences of the Chancellor of Justice. Part three deals with the role of this institution in protecting the rule of law. This work is of a legal comparative nature and includes analysis of the original political system. The fundamental asset of the institution of Chancellor of Justice remains its substantive (meritocratic) character: the requirement of high legal qualifications, objectivity, stability (lack of connection with the political rotation of government teams), and the circle of rights and rules of functioning verified by experience. The effects are also encouraging: stability of legal regulations and their systemic coherence, trust in the legitimacy of the actions of public authorities, and a degree of trust in state officials. These advantages, prompting the institution to “take over” by other political systems and its adaptation on the basis of their political systems, are hampered by poor knowledge of the institution itself, its status and powers.
Afiliacja: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Długosza w Częstochowie
Nota biograficzna: Marian Grzybowski – profesor zwyczajny w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
E-mail: marian.grzybowski@interia.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8699
DOI: 10.15290/bsp.2019.24.04.01
ISSN: 1689-7404
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-7915-2653
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Prawnicze, 2019, Vol. 24 nr 4

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSP_24_4_M_Grzybowski_Kanclerz_Sprawiedliwosci.pdf217,4 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.