REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8677
Tytuł: Narkotyczna odyseja z rozkładem społecznym w tle – Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka
Inne tytuły: Narcotic Odyssey with Social Decay in the Background: Ślepnąc od świateł by Jakub Żulczyk
Autorzy: Piechota, Dariusz
Słowa kluczowe: novel
narcissistic society
drugs
consumerism
space
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 219-232
Abstrakt: The article interprets Ślepnąc od świateł [Blind from the Lights] as a postmodern environmental novel which shows the life of residents in a large metropolis, entangled in constant consumption. The author reads the story as a continuation of the nineteenth century novel about a social decay. He proves that the depicted society, delighted with consumer culture, is wasting its opportunities for development. As a result of the breakdown of social ties and constant work, urbanites suffer from permanent loneliness. The disillusionment is alsointensified by the disappearance of spirituality. The crisis of authority and social antagonisms further undermine the integrity and the sense of coherence in the self. But Żulczyk’s characters fail to reflect on life, which the author of the article sees as the sign of immaturity.
Afiliacja: Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Dariusz Piechota, dr, członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. Autor książek: Między utopią a melancholią. W kręgu nowoczesnej i ponowoczesnej literatury fantastycznej (2015); Pozytywistów spotkania z naturą. Szkice ekokrytyczne (2018). Współredaktor serii Zielona Historia Literatury (Emancypacja zwierząt? – 2015, Ekomodernizmy – 2016). W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się literatura drugiej połowy XIX wieku, współczesna kultura popularna, animal studies, ekokrytyka oraz glottodydaktyka polonistyczna.
E-mail: darekpiechota@o2.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8677
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.15
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7943-384X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_D_Piechota_Narkotyczna_odyseja.pdf166,1 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.