REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8675
Tytuł: Próba stworzenia nowego kanonu
Inne tytuły: The Attempt at the New Canon
Autorzy: Andruczyk, Krzysztof
Słowa kluczowe: literary canon
literary criticism
reinterpretation
feminism
postcolonialism
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 189-200
Abstrakt: The article discusses the anthology ...czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon (Warsaw 2016) dedicated to the literary figures of women who contributed to the formation of collective imagination. One of the great assets of the reviewed volume published by Women Archive at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences is the modern methodology. The research tools from such fields as feminist critique, gender and queer studies as well as postcolonial criticism do not obliterate historical context of the analyzed works but they offer the opportunities for fresh readings of literary figures and the previously neglected literary space. Consequently, the discussed anthology succeeds in redefining Polish literary canon.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Krzysztof Andruczyk, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, doktorant na Wydziale Filologicznym UwB. Interesuje się recepcją XIX wieku w polskiej literaturze i kulturze najnowszej, twórczością Zygmunta Krasińskiego, pamięcią kulturową i geopoetyką. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą recepcji romantyzmu w polskiej powieści po 1989 roku.
E-mail: andruczyk.krzysztof@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8675
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.13
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-3156-7117
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_K_Andruczyk_Proba_stworzenia_nowego_kanonu.pdf149,65 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.