REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8674
Tytuł: Przeszłość pod nadzorem. O filmie historycznym w PRL
Inne tytuły: Past Supervised: Historical Film in Polish People’s Republic
Autorzy: Chomiuk, Aleksandra
Słowa kluczowe: historical film
Polish People’s Republic
visual history
ideology
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 179-187
Abstrakt: The article discusses Piotr Kurpiewski’s book Historia na ekranie Polski Ludowej [History on the screen of Polish People’s Republic]. Kurpiewski uses the concept of the politics of history to show the relationship between Polish postwar films and their political context. He examines the production process of individual films from the moment of their making to the moment(s) of their reception. From this point of view the historical film becomes one of the main ideological instruments, serving to legitimize the then sociopolitical regime.
Afiliacja: Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Aleksandra Chomiuk, dr hab., prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, literaturoznawca w Instytucie Filologii Polskiej. Główne obszary badań: powieść historyczna, literatura faktu, powieść popularna. Autorka książek: Antoniego Gołubiewa powieść o Bolesławie Chrobrym (1998), Między słowem a przeszłością. Strategie dokumentarne w polskiej powieści historycznej ostatniego półwiecza (2009), Od mitu do antyutopii. Historiograficzna wyobraźnia Hanny Malewskiej (2017), Wokół Sienkiewicza. Listy – biografie – ekranizacje (2019).
E-mail: aleksandra@poczta.umcs.lublin.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8674
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.12
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3236-615X
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_A_Chomiuk_Przeszłosc_pod_nadzorem.pdf121,8 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.