REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8672
Tytuł: Moskiewskie Koło Lingwistyczne: zapomniane początki nowoczesnego literaturoznawstwa teoretycznego
Inne tytuły: Moscow Linguistic Circle: The Forgotten Beginnings of Modern Literary Theory
Autorzy: Berkieta, Aleksandra
Słowa kluczowe: Russian formalism
literary theory
linguistic
literary methodology
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 149-161
Abstrakt: The aim of the paper is to present the history of the Moscow Linguistic Circle whose members have laid the foundations for the modern, linguistic-oriented literary theory since 1915. The goal of the thesis is to follow the process of establishing the literary theory as an autonomous scientific discipline with its specific research subject, appropriate tools, and terminology. The case of the Circle illustrates that the scientific intuitions of young scholars from Moscow were often ahead of many trends in the twentieth century humanities (e.g. structuralism, statistical poetics, urban studies, sociolinguistics). For this reason the discussion on the intellectual heritage of the Moscow Linguistic Circle is also the reinterpretation of the history of the modern literary theory – necessary in the light of the available, yet poorly recognized archival documents.
Afiliacja: Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna: Aleksandra Berkieta, dr, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej Moskiewskiemu Kołu Lingwistycznemu napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Ulickiej. Tłumaczka tzw. trylogii autobiograficznej Wiktora Szkłowskiego.
E-mail: berkieta@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/11320/8672
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.10
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-4107-2153
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_A_Berkieta_Moskiewskie_Kolo_Lingwistyczne.pdf170,21 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.