REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8671
Tytuł: „Okolica znana, oswojona”. Warszawa w Cwaniarach Sylwii Chutnik
Inne tytuły: “Vicinity Known and Tamed”: Warsaw in Cwaniary by Sylwia Chutnik
Autorzy: Sidoruk, Elżbieta
Słowa kluczowe: poetics
description
urban space
literary representation
autobiographical place
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 133-148
Abstrakt: The articles analyzes the poetics in Sylwia Chutnik’s Cwaniary. It is the audacious parody of urban courtyard ballad about four Warsaw feminist scallywags (Polish: ‘cwaniary’) who fist-fight to take control in the city. The author of the article demonstrates that Warsaw is not merely the novel’s background scenery but also its main character. By analyzing the poetics of the city in the context of Chutnik’s metatextual remarks and her city guide Warszawa Kobiet (Women’s Warsaw) the author concentrates on the function of description to evoke the Warsaw genius loci. It is in the descriptive parts of the book that the writer particularly demonstrates her fascination with the city, which she herself calls ‘sickness’. This picture of Warsaw results from Chutnik’s social activism and from the attempts to ‘tame’ the place whose traumatic past leaves traces in her literary works.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Elżbieta Sidoruk, dr, adiunkt w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się literatura polską XX wieku w perspektywie poetyki historycznej, a w szczególności zjawiskami takimi jak satyra, humor, groteska, parodia. Jest autorką książek Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka (1995), Groteska w poezji Dwudziestolecia. Leśmian – Tuwim – Gałczyński (2004), Granice satyry (2018), a także redaktorem monografii Od poetyki przestrzeni do geopoetyki (2012), Geografia i metafora (2014), Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze (2015) i Geograficzne przestrzenie utekstowione (2017).
E-mail: e.sidoruk@uwb.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8671
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.09
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6132-5808
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_E_Sidoruk_Okolica_znana_oswojona.pdf179,69 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.