REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8669
Tytuł: Przestrzeń i tożsamość. Dylematy „człowieka gór” w twórczości Michała Jagiełły
Inne tytuły: Space and Identity: Dilemmas of the “Mountain Man” in the Works of Michał Jagiełło
Autorzy: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: mountains in literature
geographical space
autobiographical writing
geopoetics
spatial metaphors
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 99-116
Abstrakt: The article discusses the problem of relations between spatial issues and contemporary identity discourses. Using such concepts as homo geographicus (R.D. Sack and J. Kaczmarek) and homo localis (M. Madurowicz), it presents a special case in which the subjectivity is determined in relation to the specific geographical environment – the mountains. The term “mountain man”, used in the literature, media and colloquial language for more than a hundred years, was analyzed from a philosophical perspective by Antonina Sebesta in the work Etyka i ethos “ludzi gór” (Ethics and Ethos of “Mountain People”). However the definition and scope of this identity category remains undetermined. This article “puts to test” the concept of the “mountain man” by analyzing the works of the so-called “mountain literature” of Michał Jagiełło – literary critic, mountaineer and rescue team member. The interpretations of the poems concentrate on the role of spatial metaphors in the lyrical identity narrative. The author notes how Jagiełło’s works, especially his last book of poetry – Pusta drabina [The Empty Ladder] encourage reflection on identity and the mythology of the “mountain man”.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nota biograficzna: Elżbieta Dutka, dr hab. profesor nadzw. w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Autorka książek: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego; Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza; Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI; Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku; Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia. Zajmuje się literaturą polską wieku XX i XXI, zwłaszcza prozą kresową i literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury
E-mail: elzbieta.dutka@us.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8669
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.07
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5404-2586
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_E_Dutka_Przestrzen_i_tozsamosc.pdf197,93 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.