REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8667
Tytuł: Filomacki związek z miejscem – fragmenty geobiografii Michała Rukiewicza i Adama Mickiewicza
Inne tytuły: The Philomath Sense of Place: Fragments of Geobiographies of Michał Rukiewicz and Adam Mickiewicz
Autorzy: Dudzińska, Magdalena
Słowa kluczowe: geopoetics
region
geobiography
autobiographical place
Philomaths
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 65-86
Abstrakt: The article discusses the relationships with places formed by two writers: Adam Mickiewicz and a forgotten Philomath from the region of Podlasie – Michał Rukiewicz. The author uses the methodologies developed within geopoetics and humanist geography to discover how the biography is related to a specific physical place and to demonstrate how the two writers shaped their geobiographies. Rukiewicz left his mark on the places with activism within local communities; Mickiewicz textualized them in artistic gesture. The Philomath from Podlasie was happy to give himself to his nation but the Lithuanian poet spoke more through emotion and faith.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Magdalena Dudzińska, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, doktorantka na Wydziale Filologicznym UwB. Interesuje się nowym regionalizmem, historią Podlasia, recepcją literatury. Przygotowuje rozprawę doktorską z geobiografii filomatów związanych z Podlasiem.
E-mail: magda_dudzińska@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8667
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.05
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-1381-2900
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Artykuły naukowe (WFil)
Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_M_Dudzinska_Filomacki_zwiazek_z_miejscem.pdf1,65 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.