REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8665
Tytuł: Syberyjski tekst literatury rosyjskiej we współczesnej myśli humanistycznej
Inne tytuły: The Siberian Text of Russian Literature in the Contemporary Humanities
Autorzy: Pavlenko, Svetlana
Słowa kluczowe: space
poetics
cultural studies
topographical discourse
region
Data wydania: 2018
Data dodania: 30-gru-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze, nr 13, 2018, s. 37-50
Abstrakt: The article focuses on the Siberian text of Russian literature – its definition and structure. Referring to Toporov’s concept, which has become an intellectual and methodological challenge for Russian researchers, the author points out that Toporov emphasized the uniqueness of the Saint Petersburgian text, whereas in the Russian humanities, apart from the Moscow text, a number of regional/local texts were created: Crimean, Caucasian, Ural, and Siberian. The specificity of regional texts, including Siberian, requires a broader methodological basis (interdisciplinary approach). Therefore the article analyzes several proposals by Russian researchers regarding the methodological approach to this cultural phenomenon. In addition, it indicates pitfalls and difficulties which should be taken into account in this type of spatial study.
Afiliacja: Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna: Svetlana Pavlenko, dr, adiunkt w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: literatura rosyjska i polska (m.in. ujęcia komparatystyczne), kategoria przestrzeni w literaturze, poetyka miasta, imagologia. Autorka monografii Rosja Adama Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół (Gdańsk 2018). Członkini pracowni literaturoznawczej „Literackie Trójmiasto”.
E-mail: svetlana.pavlenko@onet.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8665
DOI: 10.15290/bsl.2018.13.03
ISSN: 2082-9701
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-7443-2856
Typ Dokumentu: Article
Występuje w kolekcji(ach):Białostockie Studia Literaturoznawcze, 2018, nr 13

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
BSL_13_2018_S_Pavlenko_Syberyjski_tekst_literatury_rosyjskiej.pdf168,53 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.