REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8579
Tytuł: Pan Maluśkiewicz i wieloryb Juliana Tuwima jako utwór paidialny
Inne tytuły: Mr Miniscule and the whale by Julian Tuwim as a book for children
Autorzy: Nosek, Anna
Słowa kluczowe: Julian Tuwim – twórczość dla dzieci
Pan Maluśkiewicz i wieloryb – interpretacja
Julian Tuwim- works for children
Mr Mniscule and the whale ‒ interpretation
Data wydania: 2017
Data dodania: 5-lis-2019
Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Źródło: Julian Tuwim - tradycja, recepcja, perspektywy badawcze, pod redakcją naukową Ewy Gorlewskiej, Moniki Jurkowskiej, Krzysztofa Korotkicha, s. 351-364
Seria: Białostocka Kolekcja Filologiczna. Studia;nr 3
Konferencja: Ogólnopolska Konfernecja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja, recepcja, perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013
Abstrakt: Tekst stanowi próbę odszukania i opisania elementów paidialnych w poemacie Pan Maluśkiewicz i wieloryb, a tym samym zwrócenia uwagi na cechy charakterystyczne pisarstwa Juliana Tuwima dla dzieci. Analizie poddano takie zagadnienia, jak: nawiązania baśniowe, paidialność głównego bohatera, elementy groteski, absurdu, komizmu w opisywanym utworze. Twórczość Tuwima kierowana do najmłodszych czytelników dowodzi, iż autor niewątpliwie prezentuje świat z punktu widzenia dziecka.
This article is an attempt to find and describe components relating to children in Mr Miniscule and the whale and so trying to find the characteristic features of Julian Tuwim’s works for children. Features such as reference to fairytales, childlikeness of the main protagonist, grotesque, absurd and humor are analysed. Tuwim’s work devoted to the youngest readers proves that he undoubtedly presents the world from children’s point of view.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Anna Nosek ‒ dr hab., historyk literatury, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku; prowadzi badania z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży oraz czytelnictwa. Publikowała w monografiach zbiorowych, a także na łamach czasopism, takich jak: „Prace Polonistyczne”, „Przegląd Humanistyczny”, „Linguodidactica”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, „Bibliotekarz”, „Bibliotekarz Podlaski”, „Próby”, „Guliwer”. Jest autorką krytycznych wydań zbiorów wierszy: Matka, macierzyństwo w poezji Młodej Polski (2007), Podlascy twórcy dzieciom. Wybór wierszy (2009) oraz monografii „Matko? jak wiele masz twarzy?”. Młodopolskie wiersze o kobiecie w roli matki i doświadczeniu macierzyństwa (2014); W przestrzeniach universum i regio. Wiersze dla dzieci współczesnych pisarzy regionu podlaskiego – interpretacje (2015).
Opis: Pierwowzorem tekstu jest rozdział Paidia w twórczości Juliana Tuwima. „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, zamieszczony w książce A. Nosek, Wędrówki po literaturze dla dzieci i młodzieży XX-XXI wieku. Studia, szkice interpretacyjne, Białystok 2017. W niniejszej wersji zostały wprowadzone jedynie kosmetyczne zmiany.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8579
ISBN: 978-83-86064-47-02
ISSN: 2450-1913
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Julian Tuwim. Tradycja - recepcja - perspektywy badawcze", 17-19 czerwca 2013

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Nosek_Pan_Maluskiewicz_i_wieloryb.pdf481,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.