REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8570
Tytuł: Polityka w prasie – analiza prasoznawcza czasopisma „Niedziela” za rok 2016
Inne tytuły: Politics in the Press – the Press-Scientific Analysis of “Niedziela” 2016
Autorzy: Wrześniewska, Małgorzata
Słowa kluczowe: tygodnik katolicki „Niedziela”
prasa katolicka
prasa opiniotwórcza
polityka w prasie
analiza zawartości prasy
analiza jakościowa
analiza ilościowa
Catholic weekly „Niedziela”
the Catholic press
opinion-forming press
politics in the press
content analysis of the press
qualitative analysis
quantitative analysis
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lis-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2017, s. 337-349
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: The Catholic weekly “Niedziela” (Sunday) has been published in Poland since 1926. It is one of the leading representatives of the Polish Catholic Press. The editorial team aims to present religious, ethical, economic, historical, social and political issues. The author of the following article used a quantitative method to examine the material on political issues and select 696 texts, which were classified into one of three categories: international politics, Polish politics and politicians, and opposition. The qualitative method made it possible to carry out a substantive assessment of the collected material. The article also looks at the various journalistic genres used in the magazine.
Afiliacja: Politechnika Częstochowska
Nota biograficzna: Małgorzata Wrześniewska, mgr, Politechnika Częstochowska. Zainteresowania badawcze: prasoznawstwo i czasopiśmiennictwo ze szczególnym uwzględnieniem prasy katolickiej, regionalnej oraz lokalnej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8570
ISBN: 978-83-946177-3-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Wrzesniewska_Polityka_w_prasie.pdf286,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons