REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8567
Tytuł: Białostockie środowisko filologiczne 1968-2018 : historia w 45 wywiadach
Inne tytuły: The Circle of Philologists in Białystok 1968–2018. A History in Forty-Five Interviews
La communaute philologique de Bialystok 1968-2018. L’histoire dans 45 conversations
Redaktor(rzy): Ławski, Jarosław
Sołowiej, Dominik
Słowa kluczowe: białostocka filologia
białostocka humanistyka
Uniwersytet w Białymstoku
jubileusz 50-lecia
Data wydania: 2018
Data dodania: 4-lis-2019
Wydawca: Wydawnictwo Alter Studio
Abstrakt: The volume brings together forty-five interviews, conducted by Dominik Sołowiej – a journalist from Białystok and a graduate of the University of Białystok – with all those who from 1968 to 2018 have created a circle of regional philologists, or, broadly speaking, humanists. It includes conversations with professors, lecturers, and many others who have contributed to the development of Polish, Russian, Belarusian, French, and English studies, as well as translation, cultural and library studies. They all have been active within the Faculty of Philology, which has been an autonomous scholarly unit since 1999. The volume also brings the voices of historians, philosophers, Americanists, and sociologists, who, together with the philologists, had been part of the Faculty of Humanities until 1999, at the subsidiary of the University of Warsaw in Białystok, and later, from 1997, at the University of Białystok. The development of the circle is marked by the following dates: 1968 – the Teacher Training College in Białystok (a subsidiary of the University of Warsaw) is established. 1968 – the Unit of Russian Studies at the Teacher Training College is established. 1969 – the Unit of Polish Studies is established. 1973 – the Faculty of Humanities at the subsidiary of the University of Warsaw in Białystok is established. 1980 – the Senate of the University of Warsaw establishes the Institute of Polish Studies in Białystok. 1992 – the Unit of Belarusian Studies is established. 1994 – the Institute of Eastern Slavic Studies is established. 1997 – the University of Białystok becomes an independent institution. 1999 – the Faculty of Humanities is changed into two separate units: the Faculty of Philology and the Faculty of History and Sociology. 2001 – the Faculty of Philology is given the right to award doctoral degrees. 2015 – the Institute of Modern Languages is established. 2017 – in a national assessment procedure, the Faculty of Philology is granted the category “A”. 2017 – the Senate of the University of Białystok establishes the Institute of Cultural and Art Studies. Commemorating the fiftieth anniversary of the philologist circle in Białystok, the volume was prepared by the journalist Dominik Sołowiej and Professor Jarosław Ławski, Dean of the Faculty of Philology and Head of the Chair in Philological Studies “East-West”. Transcripts of the interviews were edited by Magdalena Zabielska and Łukasz Zabielski; and Krzysztof Korotkich and Paweł Balejko took all the photographs included. The volume was officially presented to the readers on 9th of June, 2018, in the Faculty’s main lecture hall.
Le livre est une collection de 45 interviews menées par un journaliste de Białystok - également diplômé de la langue polonaise locale - Dominik Sołowiej avec des personnes qui ont créé la communauté philologique, plus généralement: humaniste de Białystok dans les années 1968-2018. Le livre comprend des conversations avec des professeurs, des conférenciers et des gens qui créent depuis 1968 une communauté scientifique philologique: philologues polonais, russes, biélorusses, romanes et anglais, traducteurs, chercheurs culturels, experts en bibliographie, réunis depuis 1999 à la Faculté de philologie indépendante. Le volume contient également les opinions d›historiens, philosophes, américanistes et sociologues, qui jusqu›en 1999 ont formé avec des philologues la faculté conjointe des sciences humaines d›abord à la Branche de l›Université de Bialystok, puis à l›Université indépendante de Bialystok (à partir de 1997). Les étapes de l›histoire de la communauté sont déterminées par les dates suivantes : 1968 - Création de l’Université des enseignants de Białystok (institutionnellement associé à l’Université de Varsovie). 1968 - Création du Département de Philologie Russe à la Faculté des Lettres de l’Université des enseignants. 1969 - Création du Département de Philologie Polonaise. 1973 - Création de la Faculté des sciences humaines de la Branche de l’Université de Varsovie à Białystok. 1980 - Le Sénat de l’Université de Varsovie nomme l’Institut de philologie polonaise. 1992 - mise en service du Laboratoire d’études biélorusses 1994 - Fondation de l’Institut de philologie est-slave 1997 - Création de l’Université indépendante à Bialystok. 1999 - Séparation de deux unités indépendantes de la Faculté des sciences humaines : Faculté de philologie et Faculté d’histoire et de sociologie. 2001 – Obtention du droit de donner le titre de docteur par la Faculté de Philologie. 2015 - Création de l’Institut des langues vivantes. 2017 - La faculté de philologie reçoit la catégorie A dans l’évaluation paramétrique 2017 - création de l’Institut inter-facultaire des études et des arts culturels par décision du Sénat de l’Université de Bialystok. Le livre a été préparé à l’occasion du 50ème anniversaire de la communauté de philologie de Białystok par le journaliste Dominik Sołowiej et le prof. Jarosław Ławski, doyen de la Faculté de philologie et chef de la Chaire d’études philologiques « Est-Ouest ». Les textes des conversations ont été écrits et édités linguistiquement par Magdalena et Łukasz Zabielski. Des photos ont été prises par Krzysztof Korotkich et Paweł Balejko. La promotion de la maison d›édition a eu lieu le 9 juin 2018 dans l›auditorium de la Faculté de philologie de l›Université de Bialystok.
Nota biograficzna: DOMINIK SOŁOWIEJ, dziennikarz telewizyjny, publicysta, historyk literatury, krytyk literacki. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi spotkania poświęcone kulturze i sprawom społecznym oraz szkolenia i wykłady. Promotor czytelnictwa. Jego specjalność to: marketing polityczny, public relations, marketing narracyjny, reklama i problematyka nowych mediów. Autor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, w tym: „Motywy kafkowskie w Piersi Philipa Rotha” (w: „Poetyka egzystencji. Franz Kafka na progu XXI wieku”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004), „Grass: Europa, Niemcy, Polska” (w: „Idee Europy w kulturze XX wieku”, Uniwersytet w Białymstoku, 2005), „Idea metempsychozy w »Księdze zgodności« Adama Mickiewicza” (w: „Mickiewicz mistyczny”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005) oraz „Toward a Validation of Anthony Giddens’ Globalization” („Global Studies Journal”, Volume 2, Issue 1). Autor publikacji „Kompendium Innowacji Społecznych”, opublikowanej w 2014 roku przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży, oraz współautor książki „Przewodnik po świecie mediów”. Zrealizował cykl reportaży telewizyjnych poświęconych między innymi Gruzji, podlaskiej kuchni regionalnej i historii województwa podlaskiego. Współpracownik Uniwersytetu w Białymstoku.
JAROSŁAW ŁAWSKI, prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”; dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura XVIII – XX wieku, faustyzm i bizantynizm, polsko-wschodniosłowiańskie związki kulturowe, relacje geopolityki i kultury, Młoda Polska oraz Czesław Miłosz. Redaktor naczelny Naukowych Serii Wydawniczych „Czarny Romantyzm”, „Przełomy/Pogranicza” oraz „Colloquia Orientalia Bialostocensia”. Autor i redaktor wielu książek, w tym: „Wyobraźnia lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Micińskiego »Niedokonany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni«” (Białystok 1995), „Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – Malczewski – Krasiński” (Białystok 2003), „Bo na tym świecie Śmierć. Studia o czarnym romantyzmie” (Gdańsk 2008), „Ironia i mistyka. Doświadczenia graniczne wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego” (Białystok 2005) oraz „Mickiewicz – Mit – Historia. Studia” (Białystok 2010). Edytor „Horsztyńskiego” Słowackiego w serii Biblioteki Narodowej oraz III-tomowych „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera. Ostatnio wydał monografię: „Miłosz: »Kroniki istnienia«. Sylwy” (Białystok 2014). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Mieszka w Ełku i Białymstoku. Horsztyńskiego Słowackiego w serii Biblioteki Narodowej oraz III-tomowych Pism rozproszonych Zygmunta Glogera. Ostatnio wydał monografię: Miłosz: „Kroniki” istnienia. Sylwy (Białystok 2014). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Mieszka w Ełku i Białymstoku
Sponsorzy: Książka sfinansowana ze środków Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8567
ISBN: 978-83-64081-49-1
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Białostockie środowisko filologiczne_okładka.pdfBiałostockie środowisko filologiczne_okładka4,4 MBAdobe PDFOtwórz
Białostockie środowisko filologiczne_wkład.pdfBiałostockie środowisko filologiczne_wkład24,66 MBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja jest chroniona prawem autorskim (Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone)