REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8565
Tytuł: „Sztandar Ludu” (1956-1970) – organ prasowy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lublinie
Inne tytuły: “Sztandar Ludu” (1956-1970) – the Press Organ of the Voivodeship Committee of the Polish United Workersʼ Party in Lublin
Autorzy: Jędrzejski, Łukasz
Słowa kluczowe: PZPR
politycy
prasa
publicystyka
„Sztandar Ludu”
politicians
the press
journalism
Data wydania: 2017
Data dodania: 4-lis-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2017, s. 287-298
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: The aim of this article is to present the process of political communication in journalistic articles in “Sztandar Ludu” (The People’s Flag) - the official press organ of the Voivodeship Committee of the Polish United Workers’ Party in Lublin. The timeframe for the analysis covered the years 1956-1970. The following research problems had to be considered: 1) What was the journal’s press profile? 2) How were the political events of 1956 presented in the journal? 3) How were the propaganda activities connected with the 1957 elections to the Sejm of the Polish People’s Republic carried out? 4) How were the disputes over the 1966 millennial celebrations presented? 5) How were political communication images created in relation to student strikes in 1968 and shipyard workers’ strikes in the 1970s?
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Łukasz Jędrzejski, mgr, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: polska współczesna myśl polityczna, komunikowanie polityczne, międzykulturowe, międzynarodowe, publicystyka polityczna.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8565
ISBN: 978-83-946177-3-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
L_Jedrzejski_Sztandar_Ludu.pdf282,76 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons