REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8552
Tytuł: Prasa Związku Syndykalistów Polskich w latach II wojny światowej
Inne tytuły: Press Union of Polish Syndicalists during World War II
Autorzy: Zackiewicz, Grzegorz
Słowa kluczowe: Związek Syndykalistów Polskich
prasa
okupacja w Polsce
II wojna światowa
propaganda polityczna
the Union of Polish Syndicalists
the press
occupation of Poland
World War II
political propaganda
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2017, s. 147-162
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: The subject of the article is the press activity of Związek Syndykalistów Polskich, ZSP (the Union of Polish Syndicalists) between 1939 and 1945. Syndicalists fought for independent Poland and social justice. It was a left-wing organization that released numerous underground publications. The most important of the illegally issued periodicals of ZSP were: “Akcja” (The Action), “Czyn” (The Deed), “Sprawa” (The Matter) and “Sprawa Chłopska” (The Peasants’ Matter). The ZSP press was distributed mainly in occupied Warsaw and its environs. There is no doubt that the press played an important role in the organizationʼs activities.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Grzegorz Zackiewicz, dr hab., Uniwersytet w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: polska myśl polityczna wobec systemu radzieckiego, syndykalizm w polskiej refleksji i rzeczywistości politycznej pierwszej połowy XX wieku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8552
ISBN: 978-83-946177-3-8
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.
Materiały konferencyjne (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
G_Zackiewicz_Prasa_Zwiazku_Syndykalistow_Polskich.pdf325,29 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons