REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8547
Tytuł: Komentarze do biopolityki. Polityka (pro)rodzinna w powojennej prasie kobiecej
Inne tytuły: Commentary on biopolitics. (Pro)natalist politics in the post-war women’s press
Autorzy: Klich-Kluczewska, Barbara
Słowa kluczowe: biopolityka
polityka społeczna
polityka natalistyczna
prasa kobieca
historia rodziny
biopolitics
social politics
natalist politics
women’s press
history of family
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 247-257
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: The article is aimed at answering the question of how actively and effectively women’s press editors responded to the turns in Polish post-war natalist policy, and whether they tried to play an active role in the public discourse of the era. I understand biopolitics as actions and strategies of modern dictatorship for controlling the population, among others, in the context of fertility decline, modern birth control or practices related to motherhood and fatherhood. I analyze the frequency of publications on the subject, the formula and structure of the narratives as well as the presence of expert statements.
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
Nota biograficzna: Barbara Klich-Kluczewska – dr hab., adiunkt w Zakładzie Antropologii Historycznej Instytutu Historii UJ. Zajmuje się dziejami polskiego powojennego społeczeństwa w ujęciu kulturowym i komparatystycznym, w szczególności historią rodziny i życia prywatnego. W praktyce badawczej koncentruje się na ujęciu mikrohistorycznym i historii przypadku. Interesuje się metodologią związaną z wykorzystaniem źródeł wizualnych, oral history oraz gender w warsztacie historycznym. Ważniejsze publikacje: Przez dziurkę od klucza. Życie prywatne w Krakowie (1945–1989) (Warszawa 2005); Rodzina, tabu i komunizm w Polsce 1956–1989 (Kraków 2015); From mentalités to anthropological history. Theory and methods (Kraków 2012).
E-mail: barbara.klich-kluczewska@uj.edu.pl
Opis: Artykuł powstał w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989) – nr 2017/25/B/HS3/02015.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8547
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-0198-262X
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
B_Klich-Kluczewska_Komentarze_do_biopolityki.pdf584 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons