REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8545
Tytuł: Stan wojenny i dyskurs nowego porządku na łamach magazynów kobiecych w Polsce początku lat 80. XX wieku
Inne tytuły: Representations of the martial law and the ‘new order’ in Polish women’s magazines at the beginning of the 1980s.
Autorzy: Stańczak-Wiślicz, Katarzyna
Słowa kluczowe: stan wojenny
prasa kobieca
propaganda
martial law
women’s magazines
propaganda
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 219-229
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: This paper seeks to explore how the martial law and the politics of the ‚new order’ were pictured in Polish popular women’s magazines at the beginning of the 1980s. After martial law was imposed on 13 December 1981, all but two press titles were suspended. Most of them were reinstated in the first half of 1982, but their editors were obliged to observe the so-called „socialist values” and to represent the policy of the ruling party. Therefore, in the women’s press, officially interested in the problems of family, everyday life and culture, texts justifying the decision to impose martial law and explaining the new political line began to appear. They represented a variety of journalistic genres, from journalism to correspondence with readers. A particularly interesting example are (to a large extent) signed letters to the editorial office. The metaphors of family breakdown, marital infidelity and, on the other hand, internal peace, order and coping served to describe the political reality. In my paper I will analyze language strategies used for political propaganda in the context of the shifts in party-state policies towards women and family in the early 1980s.
Afiliacja: Polska Akademia Nauk
Nota biograficzna: Katarzyna Stańczak-Wiślicz – dr, adiunkt w Pracowni Komunikacji Literackiej w okresie PRL-u – w Zespole „Archiwum Kobiet” w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Główne kierunki zainteresowań naukowych: polska literatura popularna w XX w., zagadnienia piśmiennictwa intymnego; historia życia codziennego, zagadnienia literackich i historiograficznych reprezentacji Zagłady.
E-mail: katarzyna.stanczak-wislicz@ibl.waw.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8545
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5929-9831
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
K_Stanczak-Wislicz_Stan_wojenny_i_dyskurs_nowego_porzadku_na_lamach _magazynow_kobiecych.pdf586,11 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons