REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8544
Tytuł: Posłanki Ligi Kobiet Polskich i wybory parlamentarne 1989 roku (prezentacja w świetle „Zwierciadła”)
Inne tytuły: Members of the Polish Women’s League and parliamentary elections of 1989 (presentation in „Zwierciadło”)
Autorzy: Dajnowicz, Małgorzata
Słowa kluczowe: organizacja kobieca
Polska Rzeczypospolita Ludowa
Liga Kobiet
Liga Kobiet Polskich
women’s organization
Polish People’s Republic
Women’s League
Polish Women’s League
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 205-215
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: A periodical paper “Mirror: the Magazine of the League of Polish Women “was an official organ of LKP (the League of Polish Women), an organization with strong ideological connections with PZPR (the Polish United Workers’ Party). As its main policy was transmitting information about politics and the participation of women in the reality of the Polish People’s Republic from 1982 to 1989, it served as a channel of communication between the communist government and educated women in Poland. The magazine aimed at strengthening human resources in LKP and the communist party. The press coverage tended to focus on women’s issues such as family problems, parental leave, professional careers and economic crisis. Women’s political participation became a popular issue mainly during the time of municipal and parliamentary elections in 1989.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Małgorzata Dajnowicz – dr hab., prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku. Kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Warszawskim (2014). Stypendystka Komitetu Badań Naukowych, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tygodnika „Polityka”, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Herder-Institut (Niemcy). Członek Management Committee Akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) Women Writers in History. Autorka kilku książek i ponad stu artykułów (w języku polskim, angielskim, francuskim, ukraińskim). W ramach programu LLP Erasmus prowadziła wykłady w Wilnie (Gender Studies Centre, Vilnius University), Maceracie (Università degli Studi di Macerata, Italy), kwerendy biblioteczne i archiwalne w Amsterdamie (Aletta E-Quality, Institute for Women’s History). Członek towarzystw naukowych: Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów, Towarzystwa Kultury Języka, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Stypendystów Tygodnika „Polityka”. W 2011 r. wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Nagrodą II stopnia i Medalem Zygmunta Glogera. Więcej na stronie prywatnej www.dajnowicz.pl
E-mail: malgorzatadajnowicz@gmail.com
Opis: Artykuł przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. Liga Kobiet w terenie. Działalność organizacji i realia jej funkcjonowania na szczeblu regionalnym i lokalnym w rzeczywistości Polski Ludowej (1945–1989) – nr 2017/25/B/HS3/02015.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8544
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0001-6124-9983
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Dajnowicz_Poslanki_Ligi_Kobiet_Polskich_i_wybory_parlamentarne.pdf591,54 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons