REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8539
Tytuł: Obraz kobiety rozpowszechniany w kobiecej prasie podziemnej (1939–1945)
Inne tytuły: The Image of Women Promoted in the Women’s Underground Press (1939–1945)
Autorzy: Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Anna
Słowa kluczowe: Ludowy Związek Kobiet
Związek Kobiet Czynu
Wojskowa Służba Kobiet
prasa konspiracyjna
prasa kobieca
organizacje podziemne
Folk Women’s Union
The Union of the Women’s Action
Women’s Military Service
conspiratorial press
women’s press
underground organizations
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 133-145
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: During the period from 1939 to 1945 many conspiratorial papers were published on Polish territory under German occupation. A few of them were aimed exclusively at women, for example: “Women’s Information” (1943–1945) and “Zyvia” (1942–1945) which were published by the Folk Women’s Union of the Folk Party, “Women in Fight” (1943–1944) and “Women’s Service” (1943–1944) which were published by the Home Army and “Pole of Action” (1942–1944) which was published by The Union of the Women’s Action of the Sword and Plow Movement. These papers did not only try to show women the actual agendas of underground parties or organizations but also promoted her image. Everywhere they stressed that a role of women was very important during the warfare and after the end of the war but the tasks of women were different in both periods. During the war women had to fight about the survival of nation but after the end of the war she had to participate in the reconstruction of the country and upbringing of new generations.
Afiliacja: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
Nota biograficzna: Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk – dr, historyk dziejów najnowszych i wojskowości, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat uzyskała na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 2008 r. pracownik Wydziału Badań Archiwalnych i Edycji Źródeł AIPN w Warszawie. Autorka publikacji: Ochotnicza Legia Kobiet 1918–1922 (Warszawa 2006), Repatriacja żołnierzy PSZ na Zachodzie w rozmowach TRJN z władzami brytyjskimi (1945–1949). Wybór dokumentów (Warszawa 2013), Kobiety w obronie Warszawy. Ochotnicza Legia Kobiet (1918–1922) i Wojskowa Służba Kobiet (1939–1945) (Warszawa 2016), pod jej redakcją ukazał się również album Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w fotografiach por. Wiesława Szpakowicza (Warszawa 2010).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8539
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-9636-3185
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Marcinkiewicz-Kaczmarczyk_Obraz_kobiety_rozpowszechniany_w_kobiecej_prasie_podziemnej.pdf594,24 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons