REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8538
Tytuł: Polityka na łamach „Pracy Obywatelskiej” (1928–1939), organu prasowego sanacyjnego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet
Inne tytuły: Politics in „Praca Obywatelska” [„Citizenship Work”] (1928–1939), the newspaper of the sanacja Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet [Women’s Association for Civil Labour]
Autorzy: Dufrat, Joanna
Słowa kluczowe: II Rzeczypospolita
zamach majowy
aktywność polityczna kobiet
prasa kobieca
prosanacyjne organizacje kobiece
wybory
the Second Republic of Poland
the May Coup
women’s political activity
women’s press
prosanacja women’s associations
elections
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 117-129
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: „Praca Obywatelska” [„Citizenship Work”] was an internal paper of the Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, formed by the left -liberal intelligentsia in March 1928 after Jozef Piłsudski’s May Coup of 1926. It aimed to involved women in political movement. ZPOK soon became the largest and most infl uential prosanacja women’s association in interwar Poland. Its founding members stressed that women needed their own political representation in the Pilsudski’s camp. Th ey envisioned the ZPOK as a school of democracy, preparing women for self-reliant political and social activities, helping them to overcome their inhibitions regarding public life and to transform into fully engaged female citizens of the state. Th e newspaper openly supported politics of the sanacja camp and its BBWR (Nonpartisan Bloc for Cooperation with the Government).
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
Nota biograficzna: Joanna Dufrat – dr hab., jest adiunktem w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię społeczno-polityczną I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem politycznej aktywności kobiet i przemian obyczajowych. Publikacje: Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet (1908–1918/1919) (2001); Migracje Polek do Francji w okresie międzywojennym, [w:] Kobiety i procesy migracyjne, red. A. Chlebowska, K. Sierakowska (2010); W służbie obozu marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (1928–1939) (2013).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8538
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-4143-0026
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Dufrat_Polityka_na_lamach_Pracy_Obywatelskiej.pdf599,31 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons