REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8537
Tytuł: „Zakonspirowane mężatki”, czyli o ograniczeniach obyczajowych i prawnych wobec pracujących kobiet na łamach „Tygodnika Kobiety”
Inne tytuły: „Conspiracy of married women” or custom and legal limitations of female employment in „Tygodnik Kobiety” [Women’s Weekly]
Autorzy: Bauchrowicz-Tocka, Maria
Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita
status społeczno-polityczny kobiet
ustawa celibatowa
prasa kobieca
Second Republic of Poland
socio-political status of women
celibacy act
women’s press
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 103-116
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: In Poland women gained voting rights in 1918. However, during the interwar period women’s public and professional lives were limited by custom and law. One of the most unfavorable rules for married, educated and ambitious women was the celibacy act. It stated that no married women were allowed to work. Women were forced to choose either the life of maidenhood and worker or marriage and giving up on having a career. Celibacy act was in force until 20th of April 1938. The article, based on ‘Tygodnik Kobiety’ press releases and other source materials, presents the situation of women and their aspirations to abolish the harmful act and to gain equal rights in publish and professional spheres of life.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Nota biograficzna: Maria Bauchrowicz-Tocka – doktor historii (UwB), dziennikarka, autorka monografii Łomża i region na łamach polskiej prasy łomżyńskiej okresu międzywojennego (2018), kilkunastu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach i zbiorczych wydawnictwach oraz ponad stu artykułów popularyzujących historię Łomży i ziemi łomżyńskiej. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii: Polski, regionalnej pierwszej połowy XX wieku, kobiet i prasy.
E-mail: mariat11@wp.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8537
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0003-1691-2568
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)
Materiały konferencyjne (WHiSM)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bauchrowicz-Tocka_Zakonspirowane_mezatki.pdf599,6 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons