REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8536
Pełny rekord metadanych
Pole DCWartośćJęzyk
dc.contributor.authorChwastyk-Kowalczyk, Jolanta-
dc.date.accessioned2019-10-31T11:29:27Z-
dc.date.available2019-10-31T11:29:27Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationPolityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 75-102pl
dc.identifier.isbn978-83-7431-561-6-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11320/8536-
dc.description.abstractThe article discusses the difficult process of including women as full citizens in the creation of the reborn Polish state in the interwar period in the Warsaw weekly “Bluszcz”. It shows the liberation of women from men’s supremacy through the active work of women’s organizations in the country and on the international arena, the abolition of social stereotypes, the perception of their role in the society by men and women themselves. The fact of granting the electoral rights to Polish women by Marshal Józef Piłsudski in 1918 did not eliminate the legal impairment of Polish women, because for many years, also after the unification of legislation in Poland in 1932, women’s organizations have fought the legal and moral tradition of Napoleon’s code, for equal property and matrimonial rights, for the right to custody of a child after divorce, for the right to work and equal pay in the same positions, for the right to education and other. Many articles about equality in the „Ivy” in the interwar period were aimed at strengthening the women’s self-esteem and showed them the path towards their self-empowerment (“citizenation”). The enlightened journalists appealed to the Polish women to take their fate into their own hands and, in a sense of civic duty, join the current of political, social, economic, cultural and scientific life.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu w Białymstokupl
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/*
dc.subjectwybory parlamentarne i samorządowepl
dc.subjectPolska 1918–1939pl
dc.subjectkobiety posłankipl
dc.subjectsenatorkipl
dc.subjectradnepl
dc.subject„Bluszcz” 1918–1939pl
dc.subjectparliamentary and local electionspl
dc.subjectPoland 1918–1939pl
dc.subjectfemale members of parliamentpl
dc.subjectsenatorspl
dc.subjectand councillorspl
dc.subject“Bluszcz” [“Ivy”] 1918–1939pl
dc.titlePróby uobywatelnienia kobiet w okresie dwudziestolecia międzywojennego na łamach „Bluszczu”pl
dc.title.alternativeAttempts of women’s self-empowerment (“citizenation”) in the interwar period in the columns of the “Bluszcz” [“Ivy”]pl
dc.typeBook chapterpl
dc.description.BiographicalnoteJolanta Chwastyk-Kowalczyk – prof. dr hab., zatrudniona w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2009–2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1 października 2012 roku do 30 września 2016 – dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji. Od 2012 r. kierownik Zakładu Dziennikarstwa w macierzystym Instytucie. Jej polem badawczym jest prasa wychodźcza i emigracyjna, szczególnie w Wielkiej Brytanii, a także okres dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Autorka ponad 120 artykułów naukowych oraz siedmiu publikacji zwartych. Członek (od 2010) Komisji Prasoznawczej PAN Oddział Kraków, od marca 2015 Członek Zarządu tej Komisji; profesor afiliowany PUNO w Londynie. Od 2012 – redaktor naczelna wznowionych „Zeszytów Naukowych PUNO” (Londyn). W latach 2008–2017 – sekretarz naukowy i współredaktor „Rocznika Bibliologiczno-Prasoznawczego” (Kielce). Brała czynny udział kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych o zasięgu międzynarodowym i zagranicznych, których tematyka obejmuje medioznawstwo, politologię, socjologię, historię, bibliologię, pedagogikę. Prowadzi tematyczne seminaria magisterskie i doktoranckie o tematyce emigracyjnej na UJK oraz PUNO.pl
dc.description.AffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachpl
dc.description.firstpage75pl
dc.description.lastpage102pl
dc.identifier.citation2Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecejpl
dc.conferenceIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.pl
dc.identifier.orcid0000-0002-3463-6432-
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pokaż uproszczony widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons