REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8534
Tytuł: Problematyka polityki i polityków na łamach „Głosu Kobiet”, czasopisma dla kobiet wydawanego w latach 1908–1939
Inne tytuły: Politics and politicians in the „Głos Kobiet” [„The Voice of Women”], women’s magazine published in the years 1908–1939
Autorzy: Dawidowicz, Aneta
Słowa kluczowe: prasa kobieca
aktywność kobiet
równouprawnienie
ruch socjalistyczny
zamach majowy
proces brzeski
women’s press
women’s activism
equal rights
socialist movement
the May Coup d’État
the Brest trials
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 57-71
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: „Głos Kobiet” [„The Voice of Women”] was a magazine published between 1908 and 1939 by the Central Women’s Division of the Polish Socialist Party (PPS). The publication was addressed to women. It was edited by PPS activists Zofia Praussowa and Władysława Weychert-Szymanowska. The magazine aimed to encourage women to join the socialist movement with a view to expanding the party’s membership and helping women to make informed decisions on joining the struggle for equality. „Głos Kobiet” dealt primarily with working-class issues. The magazine ran regular articles on politics, both domestic and foreign. One of the central subjects of criticism in these articles was the capitalist system, which was described as being inherently corrupt and designed to protect only the owning classes. „Głos Kobiet” also featured articles on women’s organisations in Poland and Europe, advocating women’s economic equality. Particularly extensive coverage was given to the May Coup d’État of 1926. The magazine deplored the fact that the living conditions of the working class had not improved, and criticised the authoritarian rule of Józef Piłsudski, as well as the overall political situation in Poland. Extensive coverage was given to the Brest trials, condemning the incarceration of political-opposition politicians in Brest, and describing it as utterly disgraceful. From 1933 on, „Głos Kobiet” started featuring more articles condemning fascism, anti-Semitism and the policies of totalitarian states. The magazine depicted Adolf Hitler as the main threat to global peace, and exposed the murderous policies of Joseph Stalin. The magazine was not re-launched after World War II.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Aneta Dawidowicz – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Myśli Politycznej na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej myśli politycznej, biografistyki, historii prasy, publicystyki politycznej, komunikowania politycznego. Jest autorką publikacji książkowych i artykułów naukowych. Do najważniejszych publikacji należy zaliczyć monografie książkowe: Zygmunt Balicki (1858–1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Wydawnictwo Naukowe NOMOS, Kraków 2006, ss. 302; Stronnictwo Narodowe 1928–1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, ss. 409.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8534
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-5266-2247
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Dawidowicz_Problematyka_polityki_i_politykow_na _lamach_„Głosu_Kobiet”.pdf624,08 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons