REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8532
Tytuł: Polityka na łamach prasy kobiecej wydawanej w Galicji 1900–1918
Inne tytuły: Politics in women’s newspapers published in Galicia in 1900–1918
Autorzy: Danowska, Ewa
Słowa kluczowe: Galicja 1900–1914
prasa kobieca
tematyka
polityka na łamach
Galicia 1900–1914
women’s periodicals
topics
publications on political issues
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 33-42
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: In 1914–1918 more than a dozen periodicals for women were published in Galicia. They were published in Cracow and Lviv. It has to be admitted that political issues were not frequently presented in those periodials. In early 20th centurys there was a widespread belief that the interests of women were confined to housekeeping and childcare. Women’s periodicals mostly included information on these topics, enriched by sections which included stories, poems, historical articles, information on important national anniversaries and practical advice. Women’s magazines published by left -wing and Socialist circles, such as ”Głos Kobiet”, ”Nowe Słowo” or ”Robotnica”, mostly concerntrated on informing their readers about Feminist movements and the issue of equal rights. There were also periodicals targeting specific groups of women, such as ”Ziemianka” (”The Female Landowner”), ”Nauczycielka” (”The Woman Teacher”) and ”Przyjaciel Sług” (”A Servant’s Friend”), or devout Catholics, i.e. ”Niewiasta Polska” or ”Niewiasta Katolicka”. An exceptional role was played by the ”Na Posterunku” (”On the Outpost”) periodical, published in 1917–1919, which was mostly dedicated to current politics and equal rights for women.
Afiliacja: Polska Akademia Umiejętności
Nota biograficzna: Ewa Danowska – dr hab. historii, PAU, starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Zbiory Specjalne – pracownia rękopisów. Zainteresowania: historia Polski XVIII i XIX wieku, dzieje prasy, biografistyka, edytorstwo źródeł.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8532
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-3273-4020
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Danowska_Polityka_na_lamach_prasy_kobiecej_wydawanej_w_Galicji_1900-1918.pdf582,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons