REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8531
Tytuł: Kwestia narodowa i kwestia kobieca. Zadania Wielkopolanek w obliczu zaostrzenia polityki germanizacyjnej w 1908 r. w opinii warszawskich czasopism dla kobiet
Inne tytuły: The National Question and the Woman Question. The tasks of women from the Greater Poland region confronted by tightening of Germanisation policy in 1908 as seen by women’s magazines in Warsaw
Autorzy: Szudarek, Agnieszka
Słowa kluczowe: zabór pruski
ruch kobiecy w Wielkopolsce na początku XX wieku
polskie czasopisma dla kobiet
Prussian partition
Women’s Movement in the Greater Poland Region at the Beginning of the 20th Century
Polish Women’s Magazines
Data wydania: 2019
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku: polityka w prasie kobiecej, pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2019, s. 15-31
Konferencja: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, Białystok 25–26 maja 2018 r.
Abstrakt: 1908 was a special year for Polish women living under the Prussian partition. New laws aimed against Poles were introduced. The first of them provided an opportunity to take over the land belonging to Polish land owners (Expropriation Law). The following banned all but a few situations in which Polish language could be used during public gatherings. In the same year, however, some prohibitions discriminating against women in the state of Prussia were abolished. From 1908 on, women could become members of political parties and had the same rights to be admitted to universities in Germany as men had. Hence, on the one hand Polish women experienced further restrictions based on their nationality, while on the other, some barriers for them as women were lifted. This issue was noticed by women’s magazines published in Poznań (Prussian partition) and Warsaw (Congress Poland). This paper aims at describing these magazines’ attitude towards the dilemma faced by female activists of the women’s movement from the Greater Poland region. Namely, how to combine their patriotic activities with the opportunities that opened up for women in Germany as the result of the reforms mentioned. The analysis of press articles from the intersectional perspective provides information about the proposed action strategies to combine national and gender interests.
Afiliacja: Uniwersytet Szczeciński
Nota biograficzna: Agnieszka Szudarek – dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Członkini Zespołu Badawczego Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Komisji Historii Kobiet przy Zarządzie Głównym PTH. Laureatka Nagrody Naukowej im. G. Labudy (2013 r.). W swoich badaniach koncentruje się na przemianach społecznych w Prusach w XIX–XX wieku, zwłaszcza na sytuacji szlachty w prowincji pomorskiej, oraz roli niemieckiego mieszczańskiego ruchu kobiecego w procesach modernizacyjnych na przełomie XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza i Wielkopolski.
E-mail: agnieszka.szudarek@usz.edu.pl
URI: http://hdl.handle.net/11320/8531
ISBN: 978-83-7431-561-6
metadata.dc.identifier.orcid: 0000-0002-6851-9808
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XX w. Polityka w prasie kobiecej”, 25–26 maja 2018
Książki / Rozdziały (WUwB)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Szudarek_Kwestia_narodowa_i_kwestia_kobieca.pdf625,17 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons