REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8526
Tytuł: Prasa politycznych organizacji kobiecych w Polsce w latach 1917-1939
Inne tytuły: Newspapers of Women’s Political Organizations in Poland in 1917-1939
Autorzy: Dufrat, Joanna
Słowa kluczowe: II Rzeczpospolita
płeć
kobiece organizacje polityczne
czasopisma kobiece
aktywność polityczna kobiet
the Second Republic of Poland
gender
women’s political organizations
women’s magazines
women’s political activity
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2017, s. 31-48
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: When in November 1918 the Second Republic of Poland regained its independence and the new state granted women political rights one problem that emerged was women’s unwillingness to participate in political life. Moreover, they hardly ever articulated their interest in politics. Even female members of the Polish Parliament often tried to camouflage their involvement in ‘pure’ politics and their links with political beliefs by describing themselves as ‘social’ or ‘independent activists’. The aim of this article is to present four women’s political organization and their journals issued in the interwar period of Poland: Liga Kobiet Polskich (the League of Polish Women), Narodowa Organizacja Kobiet (Women’s National Organization), Centralny Wydział Kobiecy Polskiej Partii Socjalistycznej (Women’s Department of the Polish Socialist Party) and Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet (Women’s Association for Civil Labour). They declared their political goals, had their representatives in the Parliament and attempted to enhance women’s public and political activity
Afiliacja: Uniwersytet Wrocławski
Nota biograficzna: Joanna Dufrat, dr hab., Uniwersytet Wrocławski. Zainteresowania badawcze: historia społeczno-polityczna okresu Wielkiej Wojny i dwudziestolecia międzywojennego, ze szczególnym uwzględnieniem politycznej aktywności kobiet, ich roli w legalnych i nielegalnych strukturach politycznych oraz przemianach obyczajowych w okresie I wojny światowej i II RP.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8526
ISBN: 978-83-946177-3-8
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
J_Dufrat_Prasa_politycznych_organizacji_kobiecych.pdf331,7 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons