REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8525
Tytuł: „Ziemianka” – organ prasowy Zjednoczonego Koła Ziemianek 1908-1919
Inne tytuły: “Ziemianka” – the Press Organ of the United Landlady Association 1908-1919
Autorzy: Maj, Ewa
Słowa kluczowe: organ prasowy
prasa dla kobiet
wzorzec osobowy kobiety
kultura ludowa
the press organ
womenʼs press
a female model
folk culture
Data wydania: 2017
Data dodania: 31-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo HUMANICA Instytut Studiów Kobiecych
Źródło: Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych, pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego, Białystok 2017, s. 15-29
Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", Białystok–Supraśl, 29–30 czerwca 2017 r.
Abstrakt: “Ziemianka” (The Landlady) magazine was issued in Warsaw between 1908 and 1919. It was published by Zjednoczone Koło Ziemianek (the United Landlady Association) as its internal bulletin to publish the reports of organizational meetings, resolutions, budget estimates and invitations to formal meetings. The motto of the Association With God and With the Nation reflected its ideological orientation and worldview. The periodical aimed to portray women as entrepreneurial, independent, and successful housewives and activists. It popularized the post-positivist model of social life with elements of organic work (the development of folk handicrafts and cottage industry) and work at the grass roots (specialist schooling for rural girls, vocational training, and additional schooling). Moreover, the periodical provided professional advice on farm management and shared agricultural knowledge. This paper depicts how the magazine served its role as the press organ by fulfilling the following functions: (1) group-formation – by bringing together members of the rural women’s movement in the spirit of social solidarity, (2) role-model setting – by defining standards of desirable social behaviour, (3) bond-creation – by supporting close and friendly formal, and informal relationships, (4) and opinion-forming – by developing a certain approach to social systems.
Afiliacja: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nota biograficzna: Ewa Maj, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, komunikowanie polityczne, historia i współczesność prasy politycznej.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8525
ISBN: 978-83-946177-3-8
Typ Dokumentu: Book chapter
metadata.dc.rights.uri: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
Występuje w kolekcji(ach):II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku. Prasa organizacji politycznych", 29-30 czerwca 2017 r.

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
E_Maj_Ziemianka.pdf321,3 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycja ta dostępna jest na podstawie licencji Licencja Creative Commons CCL Creative Commons