REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8521
Tytuł: Antropologiczne aspekty literatury. Prace ofiarowane Profesor Wandzie Supie
Inne tytuły: Anthropological aspects of literature. Works donated to Professor Wanda Supa
Redaktor(rzy): Biegluk-Leś, Weronika
Słowa kluczowe: antropologia
literatura rosyjska
semantyka ciała
topos domu
śmierć jako tabu
pojęcie "gry"
prognostyczna funkcja symboli
Data wydania: 2019
Data dodania: 30-paź-2019
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Abstrakt: Księga pamiątkowa "Antropologiczne aspekty literatury" powstała z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej Pani Profesor Wandy Supy. Niniejsza księga jest nie tylko formą uczczenia dokonań Pani Profesor na niwie naukowej, ale również wyrazem wdzięczności za ogromny wkład włożony w tworzenie i rozwój białostockiej humanistyki, za wieloletnią pracę dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uczelni i Wydziału. Chcielibyśmy w ten uświęcony tradycją w środowisku nauki sposób złożyć na ręce Jubilatki gorące i serdeczne podziękowania za wytrwałość i pasję, z jaką zawsze podążała niełatwą ścieżką dochodzenia do naukowej prawdy, uhonorować jej badawczą karierę, a także wyrazić głęboki szacunek dla Niej jako badaczki, humanistki i człowieka. Autorami tekstów, które składają się na księgę są bliżsi i dalsi współpracownicy Pani Profesor, Koleżanki i Koledzy z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, przedstawiciele środowisk akademickich z Polski – z Krakowa, Warszawy, Poznania, Łodzi, Siedlec, oraz badacze z różnych ośrodków zagranicznych Rosji, Białorusi i Ukrainy. W księdze, obok prac rusycystów, znalazły się także prace polonistów, neofilologów i filozofów. Dominują opracowania z dziedziny literaturoznawstwa, ale pojawiają się także teksty o charakterze interdyscyplinarnym, w różnym stopniu związane z rozległymi zainteresowaniami badawczymi Jubilatki. Podstawowy obszar zagadnień, w którego obrębie poruszają się Autorzy, to szeroko rozumiana antropologia literatury. Zawarte w niniejszej księdze jubileuszowej opracowania dotyczą m.in. takich kwestii jak: semantyka ciała w literaturze, relacja „swój–obcy” (społeczno-antropologiczna identyfikacja bohatera), topos domu, obraz deszczu jako postać fenomenu pamięci we współczesnej dramaturgii rosyjskiej, człowiek wobec sytuacji granicznych, śmierć jako społeczne tabu w społeczeństwie ery postindustrialnej, pojęcie „gra” w antropologicznej interpretacji, granice ludzkiej wyobraźni (wyrażalne i niewyrażalne w literaturze), heurystyczna funkcja konstrukcji pytających w liryce, prognostyczna funkcja symboliki.
Afiliacja: Uniwersytet w Białymstoku
Sponsorzy: Publikacja finansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyznanej Wydziałowi Filologicznemu Uniwersytetu w Białymstoku.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8521
ISBN: 978-83-7431-582-1
Typ Dokumentu: Book
Występuje w kolekcji(ach):Książki / Rozdziały (WUwB)
Książki/Rozdziały (WFil)

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Antropologiczne aspekty literatury_wkład.pdfAntropologiczne aspekty literatury_wkład4,11 MBAdobe PDFOtwórz
Antropologiczne aspekty literatury_okładka.pdfAntropologiczne aspekty literatury_okładka440,32 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.