REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8498
Tytuł: Literackie portrety mieszkańców pogranicza w powieściach Abgara Sołtana
Autorzy: Ruszczyńska, Marta
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 689-696
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MARTA RUSZCZYŃSKA, dr hab., prof. UZ, kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej prace badawcze sytuują się głównie wokół zagadnień romantyzmu krajowego, tematu Słowiańszczyzny, idei słowianofilskich w obrębie literatury romantycznej, problematyki Kresów Wschodnich i kulturowego pogranicza w obrębie literatury dziewiętnastowiecznej. Interesują ją także szeroko pojęte zagadnienie dziewiętnastowieczności w obrębie wspólnoty idei, poglądów oraz gatunków. Redaktorka I tomu pracy zbiorowej o Słowackim: Słowacki i wiek XIX (Zielona Góra 2012). Autorka monografii Dominik Magnuszewski. Między historią i naturą (Zielona Góra 1995) oraz książki zatytułowanej Ziewonia. Romantyczna grupa literacka (Zielona Góra 2002).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8498
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Ruszczynska_Literackie_portrety.pdf311 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.