REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8494
Tytuł: Dolina Issy i Świat (Poema naiwne) Czesława Miłosza – punkty zwrotne w recepcji, meandry interpretacji
Autorzy: Siedlecki, Michał
Data wydania: 2013
Data dodania: 12-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 645-657
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MICHAŁ SIEDLECKI, mgr, polonista, doktorant na Uniwersytecie w Białymstoku. Przygotowuje rozprawę doktorską o wątkach filozofii metafizycznej w powieściach Wiesława Myśliwskiego. Współpracuje stale z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB. Zainteresowania: literatura współczesna, proza iberoamerykańska oraz najnowsza proza polska. Współorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową „Piękno Słowackiego” (2009); Międzynarodową Konferencję Naukową „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język” (2011), a także Jubileuszową Międzynarodową Konferencję Naukową „Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012. Pisarz – Myśliciel – Autorytet” (2012). Autor artykułów: „Kobieta imieniem Nigdy” Wiesława Kazaneckiego jako zwiastun nadchodzącej epoki (2010), Wątki podlaskie w twórczości Jana Kamińskiego: behawiorystyczno-ontologiczne ujęcie świata (na podstawie „Fugi” i „Metafizyki prowincji”) (2012).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8494
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WFil)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Siedlecki_Dolina_Issy_i_Swiat.pdf414,79 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.