REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8492
Tytuł: Bariery, uprzedzenia, fobie. Obraz stosunków polsko-żydowskich w II Rzeczypospolitej (we wspomnieniach Czesława Miłosza)
Autorzy: Bernacki, Marek
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 619-633
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: MAREK BERNACKI, dr hab., prof. ATH. Od 2003 roku adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Autor i współautor kilku książek z zakresu literaturoznawstwa, w tym Słownika gatunków literackich (Bielsko-Biała 1999), poradnika Jak analizować wiersze poetów współczesnych (Warszawa 2002) i Leksykonu powieści polskich XX wieku (Bielsko-Biała 2002). Współredagował z Anną Węgrzyniak 6. tom pisma naukowego „Świat i Słowo” pt. Czytanie Miłosza (2006). Redaktor naukowy tomu „We mnie jest płomień który myśli” – glosy do Herberta (w 10. rocznicę śmierci Poety) (Bielsko-Biała 2009). Publikował w: „Arce”, „Przeglądzie Powszechnym”, „NaGłosie”, „Dekadzie Literackiej”, „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Zeszytach Literackich”, „Nowych Książkach”, „Akcencie”, „Polonistyce”, „Świecie i Słowie”, „Bielsko-Żywieckich Studiach Teologicznych”. Ostatnio wydał książki: „Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro”. Szkice o twórczości Czesława Miłosza (Bielsko-Biała 2005), Szlakiem drewnianych świątyń na Podbeskidziu (Bielsko-Biała 2009), rozprawę habilitacyjną Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej (Vincenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska) (Bielsko-Biała 2010) oraz Glosy do Miłosza. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2004–2011) (Bielsko-Biała 2012). Wraz z Anną Węgrzyniak przygotowuje do druku pracę zbiorową Poezja polska 1989–2009. Interpretacje.
URI: http://hdl.handle.net/11320/8492
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
M_Bernacki_Bariery_uprzedzenia_fobie.pdf422,42 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.