REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8484
Tytuł: Oblicza Szwajcarii w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego
Autorzy: Czajkowska, Agnieszka
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 531-540
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: AGNIESZKA CZAJKOWSKA, dr hab., prof. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, kierownik Zakładu Historii Literatury XIX w., dziekan Wydziału Filologiczno-Humanistycznego. Współautorka (z A. Żywiołkiem) książki Prze-pisane i za-pisane. Wybrane problemy literatury XX wieku (2005). Autorka książki Historia i „przedmiot tragiczny”. W kręgu pisarstwa Maurycego Mochanckiego, Zbigniewa Herberta i Pawła Jasienicy (Częstochowa 2006) oraz wstępu do rosyjskiego wydania Beniowskiego J. Słowackiego, Bieniowskij. Poema, pieriewod z polskowo Swiatosław Swiatskij (Sankt Petersburg 2009). Współredaktorka z Arturem Żywiołkiem tomu Romantyczne repetycje i powroty (Częstochowa 2011). Wydała tom szkiców: Kraszewski nieubrany. Studia [Częstochowa 2012].
URI: http://hdl.handle.net/11320/8484
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Czajkowska_Oblicza_Szwajcarii.pdf322,99 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.