REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU
W BIAŁYMSTOKU
UwB

Proszę używać tego identyfikatora do cytowań lub wstaw link do tej pozycji: http://hdl.handle.net/11320/8480
Tytuł: Portrety mieszkańców wsi pogranicza północno-wschodniej Polski „malowane” w opowieści ludowej, podaniu, legendzie
Autorzy: Józefowicz, Anna
Data wydania: 2013
Data dodania: 11-paź-2019
Wydawca: Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. Uniwersytet w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Źródło: Wiktor Choriew in memoriam, red. nauk. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 491-501
Seria: Colloquia Orientalia Bialostocensia;4
Pogranicza, Kresy, Wschód a Idee Europy;2
Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12–14 maja 2011
Nota biograficzna: ANNA JÓZEFOWICZ, dr, adiunkt, pracownik Zakładu Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki społecznych ról kobiet na przestrzeni dziejów ze szczególnym uwzględnieniem XX-lecia międzywojennego, roli dziecka, dzieciństwa, literatury dla dzieci, polskiej literatury współczesnej oraz edukacyjnego charakteru opowieści regionalnych na przykładzie Podlasia. Autorka wielu artykułów naukowych, m.in.: Odpowiedzialność matki za więzi rodzinne i świadomość społeczną – na przykładzie rodziny wiejskiej w dwudziestoleciu międzywojennym (2010) oraz Wartości przekazywane i pielęgnowane przez matki w rodzinach wiejskich w okresie międzywojennym (2011). Opublikowała książkę zatytułowaną Rola społeczna matki w rodzinie wiejskiej w Drugiej Rzeczypospolitej (Białystok 2011).
URI: http://hdl.handle.net/11320/8480
ISBN: 978-83-63470-14-2
Typ Dokumentu: Book chapter
Występuje w kolekcji(ach):Materiały konferencyjne (WNoE)
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, 12–14 maja 2011

Pliki w tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
A_Jozefowicz_Portrety_mieszkancow_wsi_pogranicza.pdf395,66 kBAdobe PDFOtwórz
Pokaż pełny widok rekordu Zobacz statystyki


Pozycje w RUB są chronione prawem autorskim, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że zaznaczono inaczej.